Sök

Påven till döva: Hjälp församlingarna att vara mottagande Påven till döva: Hjälp församlingarna att vara mottagande  

Påven till döva: Hjälp församlingarna att vara mottagande

Påven Franciskus tog emot dövas förbund i Italien, Federazione Italiana Associazioni dei Sordi (FIAS), på audiens i Vatikanen. Han sa att han hoppas att de deltar i sina församlingars liv och att de behandlas fördomsfritt.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus tog på torsdagen tog emot dövas förbund i Italien, Federazione Italiana Associazioni dei Sordi (FIAS), på audiens i Vatikanen. I sitt tal till dem, som simultantolkades på teckenspråk, betonade han att förbundets engagemang är viktigt för att försäkra de döva ett bättre liv.

Välkomna de dövas potential

Han sa att det inte alls är bra att döva många gånger möts av fördomar och även inom kristna församlingar. Man måste arbeta för att övervinna hinder och välkomna de dövas potential sa påven och bad de döva att å sin sida lära andra att övervinna likgiltighet mot svaga och vara mottagande församlingar.

“Guds närvaro upplever man inte med hörseln, utan i tron”

Guds närvaro upplever man inte med hörseln, utan i tron. Jag vill uppmuntra er att återuppliva er tro för att alltmer känna Guds närvaro, vars röst ljuder i varje persons hjärta – alla kan höra Honom. På det sättet kan ni hjälpa dem som inte ”hör” Guds röst.

Påven sa att han ber för dem som är marginaliserade och lever i fattigdom: Jag ber för dem och jag ber för att ni ska kunna ge ert särskilda bidrag till samhället.

Påven sa avslutningsvis att de dövas roll inom Kyrkan är nödvändig.

 

26 april 2019, 09:03