Sök

Sport Sport 

Påven: ’Sätt er på spel’ såväl i livet som i sporten

Vid slutet av den allmänna audiensen sände påven ut en appell med tanke på FN:s internationella sportdag för utveckling och fred som firas idag 3 april: ’Sätt er på spel’ såväl i livet som i sporten.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Idag firas den sjätte Internationella sportdagen för utveckling och fred och påven påminde om detta vid slutet av den allmänna audiensen och underströk att sport är ett universellt språk som omfattar alla folk och bidrar till att ena personer och övervinna konflikter.

En skola i mänsklig dygd

Sporten är även en källa till glädje och stora känslor, sa påven, och är en skola i mänsklig dygd för att både mänskligt och socialt växa. Han önskade avslutningsvis alla att 'sätta sig på spel' såväl i livet som i sporten.

03 april 2019, 13:22