Sök

Konferens i Vatikanen 11 april om Pastorala riktlinjer om människohandel Konferens i Vatikanen 11 april om Pastorala riktlinjer om människohandel 

Påven: Människohandel, ett brott där den andre kommersialiseras

Påven Franciskus mötte deltagarna i konferensen som hölls i Vatikanen 11 april om Pastorala riktlinjer om människohandel.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I sitt tal till deltagarna i konferensen om Pastorala riktlinjer om människohandel, som har anordnats av Vatikanens migrant- och flyktingavdelning sa påven Franciskus att människohandel är ett brott mot mänskligheten som vanställer både offren och dem som bedriver den. Han kallade människohandeln en av de mest dramatiska yttringar av kommersialisering av 'den andre'.

Djupt sår i mänskligheten

“Dem som utför detta brott skadar inte bara andra utan även dem själva”. ”I dess många former, utgör det ett sår i den samtida mänsklighetens kropp, ett djupt sår i mänskligheten för dem som lider av det och utför det” sa påven.

Påven talade om en ökning av individualiseringen och egocentrismen i vår tid där man tenderar att se andra endast ur ett nyttoperspektiv och värdera utifrån bekvämlighet och personliga fördelar. Detta är i grunden en tendens att kommersialisera 'den andre' sa påven.

“Människohandel är ett brott mot mänskligheten som vanställer både offren och dem som bedriver den”

Påven utgick från Jesus ord ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10) och sa att människohandel vanställer offrens mänsklighet genom att den skymfar personens frihet och värdighet. Samtidigt avhumaniseras dem som utför det och de kan inte få ett liv i överflöd.

Påven sa att människohandel ska ses som ett brott mot mänskligheten.

Han uttryckte uppskattning för dem som på lokal nivå och inom ordnar som arbetar med att bekämpa detta gissel och noterade att mycket har gjorts men att mycket återstår att göra.

Påven sa avslutningsvis att för att man mer effektivt ska bekämpa människohandeln måste Kyrkan ta hjälp av andra som politiska och sociala aktörer.
 

12 april 2019, 12:32