Sök

Påven besökte Alzheimersjuka på barmhärtighetens fredag

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus besökte ett hem för alzheimersjuka i Roms utkant som ett led i "barmhärtighetens fredagar". Påven hälsade på de sjuka och deras familjer samt hemmets personal och välsignade dem.

“Jag ber alla att med Jungfru Marias omsorg och barmhärtige Jesus ömhet minns alla dem som har drabbats av denna sjukdom och deras familjer och visar dem vår närhet. Vi ber även för de personer som står vid de sjukas sida och förstår deras behov - även mest subtila - med kärleksfull blick”

21 september 2016 firades 23:dje Internationella alzheimerdagen på temat “Kom ihåg mig” och påven Franciskus uppmärksammade detta vid den allmänna audiensen och sa: “Jag ber alla att med Jungfru Marias omsorg och barmhärtige Jesus ömhet minns alla dem som har drabbats av denna sjukdom och deras familjer och visar dem vår närhet. Vi ber även för de personer som står vid de sjukas sida och förstår deras behov - även mest subtila - med kärleksfull blick.
 

13 april 2019, 09:54