Sök

Påven Franciskus vid allmänna audiensen 10 april 2019 Påven Franciskus vid allmänna audiensen 10 april 2019 

Påven: Allt vi har är Guds gåva

Påven Franciskus talade vidare om Fader vår vid sin trosundervisning under den allmänna onsdagsaudiensen och fokuserade på bönen ”förlåt oss våra skulder” och utgick från 1 Joh 1:8-9: Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

Under vår pågående katekes om Fader vår, talar vi nu om hus Jesus lär oss att be Gud att förlåta oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss (Matt 6:12). Precis som vi behöver bröd behöver vi förlåtelse. Varje dag! Ordet ‘skulder’ är just det som används i den Matteusevangeliets grekiska orginaltext så kristna ber just för förlåtelse för deras skuld. Vi står verkligen i skuld till Gud därför att allt vi har är Hans gåva: vårt liv, föräldrar, vänner och hela skapelsen. Vi kan också endast älska för att vi först blev älskade, vi kan endast förlåta när vi själva har blivit förlåtna. Ingen kan älska oss som Gud har älskat oss. Det räcker med att se krucifixet för att förstå detta. Låt oss be om Herrens barmhärtighet för oss alla.

10 april 2019, 12:12