Sök

Påven tar emot föreningen AIDO Påven tar emot föreningen AIDO 

Påve: Organdonation broderlig gest och Guds gåva

Påven Franciskus tog emot 400 volontärer från den italienska organdonator-föreningen AIDO och i sitt tal till dem sa han att en donation inte bara en handling av socialt ansvar utan även ett uttryck för universellt broderskap och en generös gest, som står i kontrast till livshot som abort och dödshjälp.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Organdonation är inte bara en handling av socialt ansvar utan även ett uttryck för universellt broderskap och en generös gest som står i kontrast till livshot som abort och dödshjälp, sa påven Franciskus i sitt tal till volontärerna från den italienska organdonator-föreningen AIDO vid deras besök i Vatikanen.

Värna om livet

Volontärerna representerade så de tusentals personer som vittnar om och sprider värdena om donation, utan att be om något i gengäld.

“Uttryck för universellt broderskap och en generös gest som står i kontrast till livshot som abort och dödshjälp”

Påven uppmuntrade volontärerna att fortsätta att värna om livet på detta sätt och avslutade med Jesu ord: ”Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel.”
 

13 april 2019, 13:12