Sök

April månads böneintention för läkare och humanitära hjälparbetare i krigszoner

Påven Franciskus presenterar sedvanligt katolska kyrkans böneintention för månaden i ett videobudskap och riktar den i april till humanitära hjälparbetare i krigszoner världen över.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Bönen i april månad ägnas särskilt läkare, sjuksköterskor och andra hjälparbetare i krigsdrabbade områden.

Närvaron av läkare, sjuksköterskor och andra hjälparbetare i krigsdrabbade områden är ett tecken på hopp.

De är kloka, tappra och godhjärtade människor som följer sin kallelse och arbetar under extremt farliga förhållanden.

Låt oss be för läkare och deras humanitära hjälparbetare I krigsdrabbade områden, som riskerar sina liv för att rädda andras liv.

Tecken på hopp mitt i krigets fasor

I sitt videobudskap med april månads böneintention ber påven Franciskus för humanitära hjälparbetare i krigszoner. Att dessa utför sitt arbete i områden som plågas av konflikter, säger han, är ett tecken på hopp för många människor och lyser upp mänsklighetens ljus och barmhärtighet mitt i krigets fasor.

“Medkänsla är på ett visst sätt läkekonstens själ. Medkänsla handlar inte om att tycka synd om någon, utan att vara medlidande.”

Som helige Johannes Paulus II sa på Världsfredsdagen 1978 är läkare lärda, tappra och godhjärtade personer som har gjort vetenskapen och läkekonsten till sin kallelse och sitt yrke. Påven Franciskus sa i sitt tal till Spaniens och Latinamerikas läkarföreningar 2016 att en läkares identitet och engagemang inte först och främst gäller deras kunskap och tekniska färdigheter utan deras medkänsla och barmhärtighet med dem som lider i kropp och själ. Medkänsla är på ett visst sätt läkekonstens själ. Medkänsla handlar inte om att tycka synd om någon, utan att vara medlidande.

Sjukhus inte säkra platser i dagens krig

Enligt FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) pågår det nu fler än 20 väpnade konflikter i världen varav det i följande länder skördas mest offer och leder till tvångsförflyttningar: Jemen, Irak, Syrien, Sydsudan, Somalia, Afghanistan, Ukraina, Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken. Många humanitära organisationer har anmält att sjukhus och vårdcentraler inte längre är säkra platser i dagens krig eftersom de ses som krigsmål och bombas, något som går emot bestämmelserna i internationell humanitär rätt.

Civila huvudsakliga offer

Pater Frédéric Fornos, internationell chef för påvens världsvida bönenätverk (Pope’s Worldwide Prayer Network) och som även omfattar den eukaristiska ungdomsrörelsen (Eucharistic Youth Movement), påpekar att civila är de huvudsakliga offren vid väpnade konflikter och att hälso- och sjukvårdspersonal därför är grundläggande i krigszoner. De räddar liv och lindrar lidandet under farliga förhållanden. Trots detta attackeras de ofta, just då internationell humanitär rätt inte respekteras.

 

04 april 2019, 11:58