Sök

Påven Franciskus med kungen av Marocko Mohammed VI Påven Franciskus med kungen av Marocko Mohammed VI 

Påven till Marockos myndigheter och folk om vikten av den interreligiösa dialogen

Påven Franciskus har inlett sitt besök i Marocko. Efter mottagningsceremonin på Rabats flygplats, där kungen Mohammed VI tog emot, reste påven i påvemobilen till platsen framför Hassantornet i Rabat. I sitt tal där till landets folk, myndigheter och diplomatiska kår uttryckte han sin stora glädje och tacksamhet för att få besöka detta land och för det varma mottagandet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven sa att hans besök är ett viktigt tillfälle för att främja den interreligiösa dialogen mellan muslimer och kristna och ömsesidig vänskap mellan religionernas troende.

Dialogens kultur

Påven påminde om det historiska och profetiska mötet för 800 år sedan mellan helige Franciskus av Assisi och sultanen al-Malik al-Kamil, som var en början på byggandet av en dialogens kultur. ”Det är denna väg som vi är kallade att outtröttligt följa, för att hjälpa varandra att tillsammans övervinna spänningar och missförstånd, masker och stereotyper som leder till rädsla och motsättningar, och på det sättet öppna vägen för en givande och respektfull samarbetsanda”.

Religionsfrihet

Påven talade vidare om vikten av religions- och samvetsfrihet som han säger är starkt bundet till mänsklig värdighet.

Tidigare möten i Marrakech

Påven nämnde viktiga möten som har hållits i Marrakech i Marocko under de senaste åren som den internationella konferensen i januari 2016 om minoriteters rättigheter samt den internationella klimatkonferensen COP22 i november 2016 och sedan konferensen om migrationen i världen.

Migration

Påven talade om vikten av att se migranterna som personer och inte nummer och att deras rättigheter erkänns av politikerna och sa: ”En sann fred kommer genom sökandet efter social rättvisa”.

Marockos kristna

Påven avslutade med att understryka att de kristna i Marocko är mycket glada över att de har en plats i samhället och att de vill ge sitt bidrag till byggandet av ett solidariskt och blomstrande land där folkets gemensamma bästa står i centrum. Han nämnde också att det är betydelsefullt att katolska kyrkan i Marocko har skolor och utför sociala tjänster öppna för alla oavsett tro och bakgrund.

“Påven talade vidare om vikten av religions- och samvetsfrihet som han säger är starkt bundet till mänsklig värdighet”

30 mars 2019, 14:20