Sök

23 döda vid orkan i Alabama 23 döda vid orkan i Alabama  

Påvens sorg för offren och de skadade vid orkanen i Alabama

Påven uttrycker genom ett telegram sänt av Heliga Stolens statssekreterare till ärkebiskopen av Mobile sin djupa sorg över de döda och skadade vid orkanen i Alabama, som skördade minst 23 liv varav även barns.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus uttrycker sin djupa sorg för de döda och skadade efter tornadon som de senaste dagarna har slagit till mot den amerikanska staten Alabama.

Ber till Gud om offrens eviga vila

I telegrammet som har sänts till msgr Thomas J. Rodi, ärkebiskop Mobile, uttrycker påven sin solidaritet med de drabbade och ber till Gud om offrens eviga vila, särskilt de döda barnens, och om tröst och tillfriskning av de skadade och lidande. Påven ber om Herrens välsignelse, frid och styrka.
 

07 mars 2019, 09:44