Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påvens katekes om Fader Vår: ”Guds vilja är mänsklighetens frälsning”

Under onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om bönen ’Fader Vår’ och hade idag kommit fram till när vi ber ”ske din vilja”. ”Utan tvekan är Guds vilja mänsklighetens frälsning”, sa påven.

Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens katekes följande:

Kära bröder och systrar,

I vår fortsatta katekes om "Fader Vår" vänder vi oss nu till den tredje invokationen, "ske din vilja". Vi ser Guds vilja uppenbarad i Jesu person: sökandet att rädda det som är förlorat.

Om vi ​​inte uppskattar detta, riskerar vi att missförstå betydelsen av den tredje aspekten av "Fader Vår". Utan tvekan är Guds vilja mänsklighetens frälsning, och vår bön är därför ett barns bön - ett barn som känner till sin Faders hjärta och som litar på hans kärleksfulla plan.

Dessutom inspirerar denna bön oss att ha samma önskan om Faderns vilja, som vi ser i Jesus, speciellt när han bad i Getsemane: " ”Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min.”(Luk 22:42). Jesus krossas av världens ondska, men med trohet anförtror han sig till Faderns vilja.

Vi kan göra detsamma. Övertygelsen om att Gud aldrig kommer att överge oss är mer än ett hopp. Det är en visshet!

20 mars 2019, 16:23