Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påvens katekes ”Kristen bön är inte en övning för asketer”

Petersplatsen fylldes av tusentals pilgrimer på onsdagen när påven Franciskus fortsatte sin trosundervisning om bönen ”Fader Vår”, under den allmänna audiensen. Vi ber inte ”ge mig mitt dagliga bröd”, utan ”ge oss vårt dagliga bröd”, noterade påven.

Vatican news

I dagens katekes talade påven om giv oss idag vårt dagliga bröd, den andra delen av bönen i vilken vi uttrycker våra behov. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades bönen:

Kära bröder och systrar, vi vänder oss nu till den andra delen av bönen Fader Vår, i vilken vi uttrycker våra behov för Gud.

Det första är att be Gud att "ge oss idag vårt dagliga bröd", som härstammar från det ofta bortglömda faktum, att vi inte är självtillräckliga. Vi behöver näring varje dag. Men Jesus lär oss att be om detta förenade med de många män och kvinnor som denna bön också är en vädjan, i deras dagliga kamp för livets nödvändiga behov.

Sett i det här ljuset får Jesu ord ännu större kraft, och påminner oss om att den kristna bönen inte är en övning för asketer, utan föds ur människornas verkliga behov. Brödet vi ber om är inte ”mitt dagliga bröd” utan ”vårt dagliga bröd”. Jesus vill inte att vi ska be för oss själva, utan för våra bröder och systrar. På så sätt blir ”Fader Vår" en bön präglad av empati och solidaritet.

Vi ser denna önskan att hjälpa andra, i miraklet med bröd som mättade fem tusen, där Jesus också förutser den ultimata offergåvan av sig själv i Eukaristins bröd, som ensam till uppfyller vår hunger efter Gud själv. 

27 mars 2019, 12:07