Sök

Påvens böneintentioner för mars - Världens förföljda kristna

Under mars månad ber påven Franciskus världens troende att be för de förföljda kristna, att deras rätt att förkunna Kristus erkänns.

I videon säger påven Franciskus:

Det kanske kan vara svårt att tro det, men idag finns det fler martyrer än under de första århundradena. De förföljs för att de talar sanningen och förkunnar Jesus Kristus i samhället. Detta händer speciellt där religionsfriheten inte garanteras. Men även i länder som i teorin och på pappret skyddar friheten och de mänskliga rättigheterna.

Vi ber för de kristna kommuniteterna, särskilt de som förföljs, att de må känna Kristi närhet och att deras rättigheter ska erkänns.

05 mars 2019, 16:21