Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Möjligheten till omvändelse är inte obegränsad”

Fastans tredje söndag presenterar oss Jesu liknelse om fikonträdet. Under sin Angelus vid tolvslaget reflekterade påven Franciskusöver den nödvändiga omvändelsen i våra liv, och vad vi måste ”beskära” för att komma närmare Herren. Missbruka inte Guds tålmodiga barmhärtighet, sa påven.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus utgick från läsningen ur Lukasevangeliets 13:e kapitel som handlar om Guds barmhärtighet och vår omvändelse. Jesus berättar om en man som hade ett fikonträd i sin vingård, och varje år kom han till trädet i förhoppningen att hitta frukt på det, men han hittade ingen. Det var ett fruktlöst träd. Efter tre års besvikelse, ville han hugga ner trädet och plantera ett nytt. Men trädgårdsmästaren stoppar hans uppmaning att beskära trädet och uppmanar till att tålmodigt ge trädet ett år till, under vilket han ska vårda det, och stimulera produktiviteten. Påven reflekterade över vad denna liknelse betyder och vilka de olika gestalterna representerar.

Jesus medlar alltid

-Vingårdens ägare är Gud, och trädgårdsmästare är Jesus, medan det fruktlösa fikonträdet är en symbol för den likgiltiga och döda mänskligheten, sa påven. Jesus medlar alltid till förmån för mänskligheten inför Fadern, och ber Honom att vänta så att kärlekens och rättvisans frukter kan slå ut.

Fruktlösa fikonträdet – själviska mänskligheten

Fikonträdet som ägaren vill utrota representerar en fruktlös existens, oförmögen att ge, oförmögen att göra gott. Trädet symboliserar den som lever för sig själv, mätt och bekväm, utan att vända blicken och hjärtat till de som befinner sig i lidande, fattigdom eller svårigheter. Denna andlig själviska fruktlöshet besvaras av trädgårdsmästarens stora kärlek till fikonträdet: han väntar tålmodigt medan han vårdar trädet omsorgsfullt.

Gud ger oss tid att omvända oss

-Trädgårdsmästarens agerande representerar Guds barmhärtighet, som ger oss en tid för omvändelse. Vi behöver alla omvända oss, och Guds tålmodiga barmhärtighet följer oss. Trots fruktlösheten, som ibland markerar vår existens, ger Gud oss möjligheten att förändra våra liv och göra framsteg på godhetens väg, sa påven. Men den beviljade dock begränsade förlängningen som trädet får för att kunna bära frukt, indikerar också hur brådskande omvändelsen är. Möjligheten till omvändelse är inte obegränsad. Vi måste göra det omedelbart, annars kan vi gå förlorade för alltid.

Missbruka inte Guds barmhärtighet

-Under fastan bör vi reflektera över vad vi ska beskära i vårt liv för att omvända oss oh komma närmare Herren, sa påven. Skjut inte på det till nästa fasta om ett år. Lever vi då? Var och en av oss bör tänka: Vad ska jag göra inför Guds barmhärtighet som förlåter mig? Vi kan lita på Guds barmhärtighet, men vi får inte missbruka den.

Påven avslutade med att be Jungfru Maria hjälpa oss att leva dessa dagar av förberedelse inför påsken som en tid för andlig förnyelse och en tillitsfull öppenhet för Guds nåd och barmhärtighet.

25 mars 2019, 12:40