Sök

Påven vid allmänna audiensen 6 mars 2019 Påven vid allmänna audiensen 6 mars 2019 

Påven vid audiensen: Tillkomme ditt rike

Vid den allmänna onsdagsaudiensen på Petersplatsen utgick påven Franciskus från Matteusevangeliet kapitel 13 verserna 31-32: Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven sa sammanfattningsvis till de samlade pilgrimerna:

Kära bröder och systrar!
Under vår pågående katekes om Fader vår, vänder vi oss nu till den andra bönen: “tillkomme ditt rike”. Denna bön om att Guds rike ska komma bes ofta och angeläget. Jesus har kommit och det finns många tecken på Hans rike, men ändå är världen fortfarande märkt av synder och mångas hjärtan förblir stängda. Detta får oss att be Herren: “tillkomme ditt rike”! Ibland kan vi undra; varför kommer det så sakta? Men Gud är inte som oss. Gud är tålmodig! Han vill inte etablera sitt rike med våld, utan med mildhet, för att det är som ett senapskorn som trots att det är litet växer till ett mäktigt träd. Herren överraskar oss alltid! Vi ser detta då Långfredagens natt ger vika för uppståndelsens gryning, som fyller hela världen med hopp. ”Tillkomme ditt rike!” Låt oss tryggt plantera denna bön bland våra synder och misslyckanden, och för de lidande och behövande, för att den Helige Anden har stämplat hela skriften med dessa hoppets ord: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus.” (Upp 22:20)

 

06 mars 2019, 10:52