Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påven ”Vi har överseende med oss själva och dömer andra strängt”

Påven Franciskus talade till de som har ansvar som ledare och lärare, när han under söndagens Angelus reflekterade över dagens evangelium. Han uppmanade de med ledarskapsansvar att vara medveten om sin roll och att vara kloka, barmhärtiga och kunna konsten att urskilja.

Påven Franciskus reflekterade över dagens läsning ur Lukasevangeliet där Jesus uppmanar sina lärjungar att vara goda förebilder. Jesus ställer dem frågan "Kan en blind person leda en blind person?"

En ledare måste se klart

Jesus vill betona att en ledare inte kan vara blind, utan måste se bra, vilket innebär att han måste vara vis, förklarade påven, annars riskerar han att skada de människor som har förtroende för honom.

I synnerhet talar Jesus om dem som har utbildnings- eller ledarskapsansvar: själasörjare, offentliga myndigheter, lagstiftare, lärare, föräldrar, och han uppmanar dem att vara medvetna om sin känsliga roll och alltid urskilja den rätta vägen att leda andra på.

Jesus är en förebild för lärare och ledare: ”Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare” (Luk 6,40) Detta, sa påven, är en inbjudan att följa hans exempel och hans lära för att vara goda och kloka ledare.

Vi dömer andra strängt

Sedan noterade påven den andra viktiga meningen i dagens evangelium:” Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?”(Luk 6,40)

Det är ofta lättare eller mer bekvämt, sa påven, att uppmärksamma och fördöma andras fel och synder, än att se våra egna. Frestelsen är att ha överseende med sig själv och rättfärdiga felaktiga attityder, medan vi samtidigt dömer andra strängt, utan att sträva efter att förstå deras hjärtan".

Påven sa att det är bra att hjälpa sin nästa med goda råd, men, medan vi observerar och tillrättavisar vår nästa, måste vi vara medvetna om att även vi bär på fel.

Ett ruttet träd bär inte god frukt

"På detta sätt kommer vi att vara trovärdiga, och vi kommer att agera ödmjukt och kärleksfullt", sa han. Men hur ska vi kunna förstå att vi ser klart och att flisan i vårt öga inte hindrar oss?

Påven påminde om att Jesus sa: "Ett gott träd bär inte rutten frukt, och det ruttna trädet bär inte heller god frukt. Varje träd är känt för sin egen frukt".

Urskiljning måste förvaltas med bön

Påven avslutade säga att dagens läsning ger oss användbara indikationer på vår trosresa och uppmanar oss att göra urskiljning före alla val och alla handlingar.

"Urskiljning är en gåva från Herren", sa han, "och den måste förvaltas med en oupphörlig bön och samtidigt krävs det ödmjukhet, tålamod och förmåga att lyssna och förstå andra.

04 mars 2019, 15:33