Sök

Påven under Urbi et Orbi påsken 2018 Påven under Urbi et Orbi påsken 2018 

Påven liturgiska kalender inför påsk

Påvens ceremonimästare Msgr. Guido Marini informerade på onsdagen, om påven Franciskus liturgiska kalender under den Stilla veckan.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus liturgiska kalender för påskdagarna har kommit. I år infaller Palmsöndagen den 14:e april, och den Stilla veckan inleds. Ännu är det dock inte officiellt var påven kommer att fira Skärtorsdagens Coena Domini.

Palmsöndagen

På Palmsöndagen infaller den 34:e Världsungdomsdagen, med temat ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” (Luk 1:38). Då firar påven den heliga mässan kl. 10 på Petersplatsen och inleder den med den traditionella processionen med palmkvistar.

Skärtorsdagen

På skärtorsdagens morgon firar påven Franciskus Oljevigningsmässan i Peterskyrkan kl 9.30, och inleder så de tre heliga dagarnas liturgi, påskens Triduum. I oljevigningsmässan firas även instiftandet av prästämbetet, och den är därför särskilt viktig för den katolska prästen, då han under mässan förnyar sina prästlöften. Påven koncelebrerar mässan med Roms kardinaler, biskopar och präster. Under mässan välsignar påven den olja som används liturgiskt i den katolska kyrkans sakrament, vid katekumenernas upptagning i kyrkan, under konfirmationen och de sjukas smörjelse. Oljan kan sedan hämtas i sakristian i Lateranbasilikan.

Var påven sedan på kvällen firar mässan "Coena Domini", med fottvagningsritualen, är ännu inte officiellt. Sedan början av sitt pontifikat har påven valt att inte fira den mässan i San Giovanni in Laterano, vilket är tradition, utan påven Franciskus har istället firat mässan i ungdomsfängelser och flyktingmottagningar.

Långfredagen

På långfredagen leder påven Franciskus gudstjänsten i Peterskyrkan till åminnelse av Kristi lidande och död, på eftermiddagen klockan 17. Gudstjänsten har tre delar, ordets liturgi, vördnaden av korset och kommunionsutdelningen. I den första delen följer vi Jesus sista timmar från Getsemani trädgård till det att han placeras i graven med evangelisten Johannes passionshistoria.

Senare på kvällen deltar påven Franciskus vid den traditionella Korsvägsandakten vid Colosseum, kl 21.15. Efter de 14 stationerna håller påven en avslutande reflektion, se de senaste åren har varit i form av en bön skriven särskilt till tillfället, för att slutligen ge sin apostoliska välsignelse till de närvarande och de många som följer direktsändningen. Svt sänder i vanlig ordning Korsvägsandakten i direktsändning.

Påskvakan

Påven Franciskus inleder påskvakan kl. 20.30 på påskaftonen i Peterskyrkans atrium, med välsignelsen av elden. Därifrån går processionen  in i basilikan med påskljuset medan en diakon sjunger Exsultet. Under denna mässa kommer även en dopliturgi att äga rum, före det eukaristiska firandet.

Påskdagen

På påskdagen firar påven mässan på Petersplatsen kl. 10. Vid mässans slut håller påven det sedvanliga talet till staden och världen ”Urbi et Orbi” från basilikans centrala loggia, som avslutas med påvens apostoliska välsignelse.

Annandag påsk

På Annandag påsk ber påven Regina Coeli tillsammans med de troende på Petersplatsen id tolvslaget. Regina Coeli är Mariabönen som ersätter Angelus under påsktidens 50 dagar.

Påskoktaven

På påskoktaven, domenica in Albis, den första söndagen efter påsk, firar påven återigen mässan på Petersplatsen. Sedan år 2000 firar man den Gudomliga Barmhärtighetens söndag på påskoktaven. Det var påven Johannes Paul II som under jubelåret år 2000 instiftade högtiden. Efter mässan ber påven Regina Coeli med de troende. 

21 mars 2019, 15:16