Sök

Påven tog emot American Jewish Committee på audiens Påven tog emot American Jewish Committee på audiens 

Påven: Freden är kvinna och kommer av mödrarnas ömhet

Om vi drömmer om en framtid av fred måste man ge kvinnorna plats. Detta sa påven till American Jewish Commitee när han tog emot dem på audiens i Vatikanen på fredagen 8 mars. Han uttryckte också sin oro för den på nytt upptrappade antisemitismen. Den interreligiösa dialogen och samarbetet mellan judar och kristna är därför centralt.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Vi måste se världen med mödrars ögon och med fridens blick” sa påven till American Jewish Commitee:s delegation på denna dag då även Internationella kvinnodagen firades. American Jewish Commitee är en av de äldsta organisationerna för främjandet av judendomen och som engagerar sig i dialogen mellan judar och kristna sedan Andra Vatikankonciliets Nostra aetate publicerades, som var en milsten i denna interreligiösa dialog.

“Om vi bryr oss om framtiden och drömmer om en framtid av fred måste man ge kvinnorna utrymme”

Påven talade om sambandet mellan fred och kvinnor och om hur kvinnors blick i världen är mycket viktigt i detta avseende. Kvinnorna gör världen vacker och bevarar livet sa påven:

Freden är kvinna. Den föds och återföds av mödrarna ömhet. … Det är inte av en händelse som kvinnan i Moseboken kom av mannens revben då han sov (1 Mos 2:21). Kvinnan kommer alltså från hjärttrakten och i sömnen och i drömmen. Så hon tar drömmen om kärleken till världen. Om vi bryr oss om framtiden och drömmer om en framtid av fred måste man ge kvinnorna utrymme.

Oro för upptrappad antisemitism

Påven talade sedan om den upptrappade antisemismen som i många länder också har lett till attacker och visade sin stora oro för detta. Han sa att även små tecken på antisemitism kan leda till tragedier som Förintelsen.

Påven betonade att “för en kristen representerar all slags antisemitism ett förnekande av sitt ursprung och en total motsägelse".

I kampen mot hatet och antisemistismen är den interreligiösa dialogen ett viktigt verktyg för att främja engagemanget för freden, ömsesidig respekt, vården av livet, religionsfriheten och skyddet av skapelsen. Judar och kristna delar dessutom ett rikt andligt arv som tillåter att göra många stora saker tillsammans. I en tid då västvärlden befinner sig i en opersonlig sekularisering är det de troendes ansvar att försöka samarbeta för att göra den gudomliga kärleken för mänskligheten synlig.

Skall jag ta hand om min bror?

Kains svar: “Skall jag ta hand om min bror?” är symboliskt för att förstå att det som dödar, förutom mord, är likgiltigheten som raderar sanningen sa påven och förklarade:

Ja, Kain, det var just du som hade hand om din bror! Du, liksom vi alla, enligt Guds vilja. I en värld där avståndet mellan många som har lite och få som har mycket ökar för varje dag, är vi kallade att ta hand om de mest hjälplösa: de fattiga, svaga, sjuka, barnen och de äldre.

Påven sa att denna interreligiösa dialogen mellan judar och kristna med avstamp i Andra Vatikankonciliet handlar om att med all kraft välja den gudomliga kärleken och ömsesidig respekt och uppskattning för den andres religiositet.

Engagera de unga i dialogen mellan judar och kristna

Man måste även engagera de unga i denna dialog sa påven och underströk vikten av att de utbildas i den för att detta är ett effektivt verktyg mot våldet.


 

09 mars 2019, 09:33