Sök

Påven tog emot den italienska kooperativföreningen på audiens Påven tog emot den italienska kooperativföreningen på audiens 

Påven: En ekonomi inspirerad av evangeliet övervinner ensamhet och förtvivlan

Påven Franciskus tog emot medlemmar i den italienska kooperativföreningen på audiens med tanke på deras 100-årsfirande. Han uppmanade dem att erbjuda permanenta utbildningsvägar för dem som står i samhällets utkant samt att värdesätta kvinnornas insatser i kooperativen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven talade till sina gäster om vikten av att motsätta sig individualismen och i stället se till allas bästa. Han bad dem vara välgörenhetens företagare och söka alternativ för att uppnå ett samhälle som inte styrs av pengar. Att idolisera och avguda pengar leder alltid till orättvisa och omänsklighet.

“Den italienska kooperativföreningen, Confederazione delle Cooperative Italiane, grundades 14 maj 1919 på inspiration av Leo XIII:s socialencyklika Rerum novarum”

Den italienska kooperativföreningen, Confederazione delle Cooperative Italiane, grundades 14 maj 1919 på inspiration av Leo XIII:s socialencyklika Rerum novarum från 1891 och representerar omkring 19 000 företag som tillsammans ger 528 000 personer arbete.

Företagare för välgörenhet

Påven sa att dessa hundra år inte kan gå obemärkta förbi, för att föreningen har blomstrat genom övertygelsen att evangeliets budskap talar till människans alla sidor, för att göra henne mänskligare.

“Vi ska inte bara se oss som “tagare” av tillgångar utan som “företagare” av välgörenhet”

Det är ett starkt tecken när Kyrkans sociallära konkretiseras, sa påven och tackade föreningsmedlemmarna: Vi ska inte bara se oss som “tagare” av tillgångar utan som “företagare” av välgörenhet.

Skapa livshopp

Påven talade om hur kooperativ ska gå emot världsandan och göra allt för att förbli mänskliga och upptäcka värdet i relationer och inte bara i materiella tillgångar. Vår värld är sjuk av ensamhet, sa påven. Genom att vandra och arbeta tillsammans upplever man hoppets stora mirakel: allt verkar möjligt igen. Ur den synvinkeln är kooperativet ett sätt att konkretisera livshoppet hos personer. Detta är ett annat sätt att följa Jesus lära på – att leva för andra.

Man kan inte vara lycklig ensam, påminde påven. Han uppmanade kooperativet att erbjuda permanenta utbildningsvägar för personer som står i samhällets utkant samt att värdesätta kvinnornas insatser i kooperativen även för att kvinnorna har lättare att se vad som är bäst för var och en.

 

16 mars 2019, 13:42