Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Be inte Gud om det som tjänar till att tillfredsställa vår stolthet”

På fastans första söndag talade påven Franciskus om tre vägar som bedrar oss, och lurar oss bort från Gud, när han vid tolvslaget mötte pilgrimer på Petersplatsen för att be Angelus tillsammans.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven utgick från dagens evangelium om Jesu frestelser i öknen (Luk 4,1-13), då Jesus frestas tre gånger av djävulen. Först till att omvandla stenar till bröd, sen till att vara en kraftfull och förhärligad messias, för att slutligen uppmana Jesus att kasta sig ner för en klippvägg, för att manifestera sin gudomliga kraft på ett spektakulärt sätt:

-Tre vägar som bedrar oss, sa påven. Girighet att äga, begär att ha, ha, ha; mänsklig ära; och utnyttjande av Gud. Det finns tre vägar som fördärvar oss.

Första vägen till fördärv – glädje utan Gud

Den första vägen till fördärv är girighet och habegär. Djävulen börjar med sin smutsiga logik att fresta med naturliga och legitima behov: att äta, att leva, förverkligas, att vara lycklig, att driva oss att tro att allt detta är möjligt utan Gud, ja, till och med mot honom.

Jesus motsätter tanken med talesättet: "Människan skall inte leva bara av bröd.” Han påminner om det utvalda folkets långa resa genom öknen, och bekräftar sin vilja att överlämna sig helt till Faderns omsorg, som alltid tar hand om sina barn, sa påven.

Andra vägen till fördärv – jakt på makt och pengar

Den andra frestelsen är att välja vägen till mänsklig ära. Djävulen säger: "Om du tillber mig skall allt detta bli ditt. Man kan förlora all personlig värdighet, om man låter sig fördärvas av pengarna, av framgångens och maktens avgudar för att nå självbekräftelse. Man känner sig upprymd av en tom glädje, som snart försvinner. Detta leder oss också till att bete oss som "påfåglar", fåfänga, men det är övergående. Det är därför som Jesus svarar: " Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.”

Tredje vägen till fördärv – att be Gud ta vårt parti

Och till sist den tredje frestelsen: att välja att utnyttja Gud för sin egen fördel. Djävulen citerar skrifterna, uppmanar Jesus att kräva att Gud gör ett spektakulärt mirakel. Jesus svarar med ödmjukhet och tillit till Fadern: ”Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.” Och så avvisar Jesus den kanske mest subtila frestelsen: att vilja att Gud tar vårt parti. Att be honom om nåd som faktiskt tjänar till att tillfredsställa vår stolthet.

Besvara djävulens frestelser med Guds Ord

Dessa är de frestelsens vägar som leder till fördärv, i illusionen att kunna uppnå framgång och lycka. I själva verket går de rakt emot Guds sätt att agera, och de separerar oss från Gud, eftersom de är djävulens verk, den stora splittraren.

När Jesus står inför dessa frestelser i första person, vinner han tre gånger för att helt följa Faderns plan. Och Han visar oss hur: ett inre liv, tro på Gud, vissheten om hans kärlek, vissheten om att Gud älskar oss som en Fader, och med denna tillit kommer vi att vinna varje frestelse.

Men det finns en sak, som jag vill uppmärksamma, en intressant sak. Jesus svarar frestaren, men inte genom att inleda en dialog med honom, utan endast genom att svara med Guds Ord på de tre frestelserna. Detta lär oss att inte diskutera med djävulen, inte föra dialog, utan endast svara med Guds Ord.

Förkasta ont och välkomna gott

Låt oss därför använda fastan som en privilegierad tid att rena oss själva, för att uppleva Guds tröstande närvaro i våra liv. Må Jungfru Maria, som är en ikon för trohet till Gud, upprätthålla oss på vår resa och hjälpa oss att alltid förkasta det onda och välkomna det goda.

11 mars 2019, 10:49