Sök

Helige Franciskus av Assisi och sultanen Helige Franciskus av Assisi och sultanen  

Brev från påven för 800-årsfirandet av mötet mellan helige Franciskus och sultanen

Ge inte efter för våld, särskilt inte under religiösa förevändningar, utan främja freden och dialogen: Detta skriver påven Franciskus i ett brev till kardinal Leonardi Sandri, hans utsände till 800-årsfirandet av mötet mellan helige Franciskus av Assisi och sultanen Al-Malik Al-Kamel.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

28 februari 2019 publicerades påven Franciskus brev, skrivet på latin, till kardinal Leonardo Sandri, prefekt för Kongregationen för de orientaliska kyrkorna och som är påvens särskilda utsända till 800-årsfirandet av mötet mellan helige Franciskus av Assisi och sultanen Al-Malik Al-Kamel och som hålls i Egypten 1-3 mars.

Guds frid

Påven kallar helige Franciskus en fredens man som uppmanade sina ordensbröder att hälsa på andra som Jesus har bett om: “Må Herren ge dig frid”. ”Helige Franciskus – skriver påven – förstod med hjärtat att allt är skapat av en enda Skapare och att alla människor har en gemensam Fader i Honom”. Därför ville han med lyckligt och brinnande hjärta ge alla människor nyheten om allsmäktige och barmhärtiga Guds ofattbara kärlek, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen” (1 Tim 2:3-4). Därför bad han sina medbröder att känna sig kallade av Gud att trots faran gå bland saracenerna och andra som inte var kristna.

Helige Franciskus till Egypten 1219 

Helige Franciskus själv tog med sig en upplyst man och reste till Egypten 1219 och i Damietta, norr om Kairo, mötte han sultanen. Han sa till sultanen att han var ditsänd av allsmäktige Gud och inte av människorna, för att visa honom och hans folk frälsningens väg och förkunna sanningens evangelium. Sultanen såg denna gudsmans iver och dygd och lyssnade villigt på honom, skriver helige Bonaventura i Legenda Maior, 7-8.

Påvens hälsning till alla, kristna och muslimer

Påven ber kardinal Sandri att hälsa till alla, kristna som muslimer. Han betonar att ingen får ge efter för våld, särskilt inte under religiösa förevändningar, utan skapa projekt för dialog, försoning och samarbete som leder människan till broderskap. Som profeten Jesaia skriver: Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig (Jes 2:1-5) Påven avslutar sitt brev med att välsigna alla som deltar i detta 800-årsfirande och alla främjare av den interreligiösa dialogen och freden.

Påvens möte med storimamen i februari

I början av februari besökte påven Franciskus Förenade arabemiraten, just med tanke på detta 800-årsfirande, och skrev under ett dokument tillsammans med storimamen av Al-Azhar Ahamad al-Tayyib om mänskligt broderskap för världsfreden och samlevnad i samhället.

“Vi är här för att vi vill ha fred, främja freden och vara fredens verktyg”

Under det interreligiösa mötet i Founder’s Memorial sa han: “Med tacksamhet i hjärtat till Herren har jag, 800 år efter mötet mellan helige Franciskus av Assisi och sultanen al-Malik al-Kāmil, tagit tillfället att komma hit som en troende som törstar efter fred och som en bror som söker fred med sina bröder. Vi är här för att vi vill ha fred, främja freden och vara fredens verktyg.”

Evangeliet som enda vapen

Helige Franciskus av Assisi lämnade för 800 år sedan en profetia som lever kvar än idag. Mitt under korstågens epok tog han sig utan vapen och endast med evangeliet i handen till de kristnas fiender. Påven Franciskus påminde om helige Franciskus instruktioner till sina medbröder om mildhetens saligprisning: Att inte bråka och disputera utan se alla med Guds kärlek och vittna om att vara kristna. Påven sa: ”På den tiden, då många reste tungt beväpnade, påminde helige Franciskus om att den kristna reser endast beväpnad med sin ödmjuka tro och konkreta kärlek. Mildheten är viktig: om vi lever i världen på Guds vis, blir vi kanaler för Hans närvaro; om inte, bär vi inte frukt”.

 

01 mars 2019, 10:51