Sök

Kardinal Danneels Kardinal Danneels 

Belgiska kardinalen Danneels död - påvens kondoleanser

Kardinalen och ärkebiskopen emeritus av Malines-Bruxelles, Godfried Danneels, avled på torsdagen 85 år gammal. Påven Franciskus delar de belgiska biskoparnas sorg. Med kardinal Danneels död består kardinalkollegiet nu av 222 kardinaler, varav 122 väljare och 100 icke-väljare.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kardinal Godfried Danneels, ärkebiskops emeritus av Malines-Bryssel, dog i sitt hem. Begravningen kommer att hållas i den stora katedralen i Saint-Rombaut i Malines, fredagen den 22 mars. Ärkebiskopen av Malines-Bruxelles och ordförande för den belgiska biskopskonferensen, kardinal Jozef De Kesel, gav nyheterna och kommer att leda begravningen, tillsammans med den apostoliska nuntien, biskoparna i Belgien, och ärkestiftets präster och diakoner.

Påven Franciskus kondoleanser

Efter att ha hört nyheterna, uttryckte påven Franciskus sin sorg i ett telegram: "Efter att ha hör om kardinal Godfried Danneels död, ärkebiskop emeritus av Malines-Bryssel, uttrycker jag mitt djupa medlidande med hans familj, biskoparna i Belgien, prästerskapet och alla de troende som påverkats av denna förlust.

Den här ivriga herden har tjänat kyrkan med engagemang, inte bara i sitt stift, utan också på nationell nivå som ordförande för den belgiska biskopskonferensen, och vid olika avdelningar av den romerska kurian. Kardinal Danneels deltog också aktivt i olika biskopsynoder, inklusive de 2014 och 2015 om familjen. Han har nu blivit kallad till Gud under fastans tid för rening på vägen till Herrens uppståndelse. Jag ber Kristus, som har segrat över ondska och död, att välkomna honom i sin frid och glädje.”

Påven avslutar med att ge sin apostoliska välsignelse särskilt till den avlidne kardinalens anhöriga, herdarna och de troende och till alla som kommer att delta vid begravningen.

Biografi

Kardinal Godfried Danneels föddes den 4 juni 1933 i Kanegem, i Västra Flandern. Han prästvigdes 1957. År 1961 fick han sin doktorsexamen i teologi vid universitetet Gregoriana i Rom. Påven Paulus VI utsåg honom biskop av Antwerpen den 16 november 1977. Påven Johannes Paulus II utnämnde Godfried Danneels till ärkebiskop av Malines-Bryssel den 21 december 1979. Han valde som motto: "Apparuit humanitas Dei nostri" från Paulus brev till Tito. Den 2 februari 1983 blev han kardinal. Han deltog i konklavan i april 2005 som valde påven Benedictus XVI och den i mars 2013 som valde påven Franciskus.

Enligt kyrkans kanoniska rätt presenterade kardinal Danneels sin avgång som ärkebiskop av Malines-Bruxelles för påven Benedictus XVI den 4 juni 2008 vid 75 års ålder. Avgång accepterades av påven först den 27 februari 2010. Han kallades trots detta av påven Franciskus att delta under de två familjesynoderna.

15 mars 2019, 15:06