Sök

Påvens böneintention för februari månad för traffickingoffer

Påven Franciskus uppmanar till gemensam bön under februari månad för offer för människohandel. I sitt videobudskap där han förmedlar månadens böneintention vill han påminner oss om att slaveri inte är någonting som hör det förflutna till och att alla på ett eller annat sätt är medskyldiga till detta brott mot mänskligheten.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Be för ett generöst välkomnande av offer för människohandel, påtvingad prostitution och våld" - så lyder böneintentionen som påven genom sitt bönenätverk inbjuder alla att be under februari månad. 

“Be för ett generöst välkomnande av offer för människohandel, påtvingad prostitution och våld”

Påven säger i videon: "Vi ser dem varje dag på nyheterna och i tidningarna. Vi kallar dem ekonomiska migranter, flyktingar, papperslösa invandrare, illegala utlänningar, fördrivna personer, ensamkommande minderåriga, karavaner eller många andra saker och glömmer ofta bort att de är människor.

De är miljontals som varje dag flyr sina hemländer på grund av krig, hunger, politisk förföljelse, religiös förföljelse eller situationer som extrem fattigdom och som möter oräkneliga former av övergrepp. Vad vi inte ser är de många kriminella organisationer som utnyttjar detta fenomen genom att förslava män, kvinnor och barn för manuell arbetskraft, sexarbete, organsmuggling eller påtvingat deltagande i tiggeri eller brottslighet."

I samarbete med Talitha Kum, det världsvida nätverket för institut för gudsvigt liv som arbetar med att bekämpa människohandel, Migrants and Refugees, en avdelning vid Påvliga avdelningen för främjandet av integrerad mänsklig utveckling, Jesuit Refugee Service, jesuiternas flyktingservice, Påvliga vetenskapsakademien och Havets apostolat sänder Påvens världsvida bönenätverk ut påvens video i samband med världsdagen för bön och reflektion mot människohandel med hashtaggen #TogetherAgainstHumanTrafficking.

Den 8 februari, dagen då heliga Josephine Bakhita dog, inbjuder påven oss att be "för ett generöst välkomnande av offer för människohandel, påtvingad prostitution och våld".

Jesuitpater Frédérick Fornos som är chef för bönenätverket Pope's Worldwide Prayer Network säger: "Inför denna mänskliga tragedi - inför så mycket lidande, försvarslöshet och smärta hos män, kvinnor och barn som är offer för människohandel och slaveri, ofta i samband med migration - vad kan vi göra? Fördöm vår delaktighet, men också be. Ropa ut bönen från hjärtat, den slags bön som ekade i psalmerna." P Fornos nämner även att sektionen Migrants and Refugees vid Avdelningen för främjandet av integrerad utveckling  presenterade två viktgia dokument i kampen mot alla form av människohandel. "Dessa är inte teoretiska resonemang" lägger han till. "Dessa dokument är en kraftfull uppmaning att förändra samhället och de föreslåt konkreta handlingar för hela Kyrkan. Påven Franciskus är starkt engagerad i kampen mot detta gissel i dess olika yttringar."

The Pope Video producerar med hjälp av många. Du kan donera via denna länk

Var kan jag se videon?

·       Påvens videdos officella hemsida  Official site of the Pope Video

·       YouTubekanalen för Påvens video  YouTube channel for the Pope Video

·       Facebook  Facebook of the Pope Video

·       Twitter  Twitter of The Pope Video

·       Instagram Instagram of The Pope Video

07 februari 2019, 08:32