Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påvens audiens ”Ondskan har dagarna räknade”

På onsdagen fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om bönen ”Fader vår” under den allmänna audiensen på Petersplatsen.

Efter att under flera audienser ha fokuserat på Gud som Fader reflekterade påven denna morgon om den första av de sju invokationerna i bönen: "helgat vare ditt namn".

Här ser vi mönstret i all bön, sa påven i sammanfattningen till de engelsktalande pilgrimerna.

”Bön är å ena sidan kontemplation av Gud, och å andra sidan en uppriktig bön för våra behov. När vi pratar med Gud, känner han oss redan bättre än vi känner oss själva, för även om Gud är ett mysterium för oss, är vi inte en gåta i hans ögon. Han är som en mor som med en enkel blick, omedelbart uppfattar sitt barns tillstånd. Ett första steg på bönens väg är att överlämna oss till Gud och hans försyn. Detta leder oss till att be: "Helgat vare ditt namn", där vi inte bara uttrycker vår tillit på Guds storhet, utan också att hans namn helgas i oss, i våra familjer, i våra samhällen och i hela världen. Vi kan göra detta eftersom det är Gud som helgar och förvandlar oss genom hans kärlek. Bönen fördriver all rädsla, eftersom Fadern älskar oss, Sonen lyfter upp sina armar för att stödja våra, och den Helige Anden arbetar i det dolda för världens återlösning.”

”Ondskan är inte evig, det onda kan inte skada oss mer, Jesus ger sin styrka till oss, att råda över vårt inre hem”, sa påven.

28 februari 2019, 13:01