Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens: I Fader Vår säger vi aldrig "jag" - vi ber i plural

Påven Franciskus återupptog sin trosundervisning om bönen ”Fader Vår” då han på onsdagen talade till pilgrimer under den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall. "Vi är alla Guds barn, och i slutet av våra liv kommer vi att dömas på hur vi har älskat."

I sammanfattningen till de engelsktalande pilgrimerna sa påven:

Kära bröder och systrar: Låt oss i vår pågående katekes om "Fader Vår" fortsätta att lära av Jesus hur vi ska be. Den sanna bönens plats är i hjärtats djup, som endast är synligt för Gud. Det är en tyst dialog, en blick mellan två människor som älskar varandra.

Men samtidigt glömmer inte den kristna världen, utan hon bär alltid med sig sitt folk och deras behov in i bönen. Vi märker att ordet "jag" inte finns med i ”Fader Vår”. Jesus lär oss att säga "tillkomme ditt rike, ske din vilja". I den andra halvan av bönen går vi från att be om ”din”, till ”vår” – ”ge oss vårt dagliga bröd; förlåt oss våra synder". Denna användning av plural visar att den kristna bönen aldrig handlar om att be om bröd till bara en person, men att man be å andras vägnar.

Påven uppmanade till att fråga sig: Öppnar vi i vår bön våra hjärtan till andras rop? Vi är alla Guds barn, och i slutet av våra liv kommer vi att dömas på hur vi har älskat. Inte med en sentimental kärlek, men en som är konkret och medlidande, som vi hör i Guds ord: "Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig." (Matt 25:40).

13 februari 2019, 10:04