Sök

Påven och två barn under Angelus Påven och två barn under Angelus 

Påven vid Angelus: Jesu lärjungar - människor som följer tron logik

Kristna måste vara "profeter" i världen, det vill säga modiga människor, som ger hopp till de uteslutna och som följer Jesu logik.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Nazareths folk var förvånade när en av dem, "Josefs son" presenterade sig som Kristus, Faderns sändebud, den Helige Andes utvalde. Denna berättelse i dagens evangelium stod i centrum för påvens reflektion under Angelus på söndagen.

Gud vill ha tro, folket bevis

Dessa människor vill se för att tro, sa påven:

De anser att han måste bevisa att han är Guds Son för att de ska tro, eftersom han är en av dem. Han måste bevisa detta konstiga påstående, genom att göra mirakel där i Nazareth, som han gjorde i grannstäderna. Men Jesus vill och kan inte acceptera denna logik, för den motsvarar inte Guds plan. Gud vill ha tro, de vill ha mirakel; Gud vill rädda alla, och de vill ha rättigheter på Messias.

Autentiska profeter möter avslag

De accepterar inte Jesu inbjudan att öppna sina hjärtan till frälsningens universalitet och blir så aggressiva att de driver Jesus ut ur staden. Avslag och dödshot är början av Jesu offentliga liv:

Jesus vet att han måste möta lidande, avslag, förföljelse och nederlag när han följer Faderns uppdrag. Samma pris som igår måste den autentiska profetian betala idag. Det hårda avslaget fick dock inte Jesus att tappa modet, det hindrade inte heller hans profetiska handlings väg och fruktbarhet.

Jesu lärjungar: Modiga och uthålliga människor

Även dagens värld, avslutade påven Franciskus, behöver se modiga människor i Herrens lärjungar:

Människor som följer den Helige Ande, som skickar dem för att proklamera hopp och frälsning till de fattiga och uteslutna; människor som följer trons logik och inte miraklernas; människor som är beredda att tjäna alla, utan privilegier och uteslutningar.

04 februari 2019, 12:37