Sök

Påven: Kristnas uppgift idag är att slå ut modernt slaveri Påven: Kristnas uppgift idag är att slå ut modernt slaveri 

Påven: Kristnas uppgift idag är att slå ut modernt slaveri

Påven Franciskus vill medvetandegöra det världsomfattande fenomenet människohandel och uppskattar stiftelsen Galileo Foundations arbete för detta. På fredagsmorgonen tog han emot stiftelsens ledning och välgörare.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog emot ett tjugotal personer knutna till Galileo Foundation på dagen då Kyrkan firar heliga Bakhita, skyddspatron för offer för människohandel. Denna stiftelse främjar en mängd initiativ som bygger på katolsk och kristen moral. De stödjer påvens och Påvliga vetenskapsakademiens projekt och arbetar med att utöka de ekumeniska relationerna mellan katolska kyrkan och den anglikanska samt att stödja de kristna i Heliga Landet.

I sitt tal till sina gäster betonade han deras viktiga roll att sprida evangeliets frälsningsbudskap i dagens värld och särskilt till våra mest sårbara bröder och systrar.

Slå ut människohandeln

Påven talade sedan om helgonet Bakhita som själv utsattes för slaveriets våld och förnedring men som med Guds hjälp fann den sanna friheten och glädjen. ”Hennes livs helighet kallar oss inte bara till att med större beslutsamhet bemöta de moderna formerna av slaveri – som är ett öppet sår på samhällskroppen, ett sår i Kristi kropp och ett brott mot mänskligheten – utan även att lära oss av Hans exempel. … Han lär oss hur vi ska ta hand om de fattiga med ömhet, försiktighet och medkänsla.”

Påven uppmuntrade dem att fortsätta med stiftelsens arbete tillsammans i bön och förbön till helgonet och genom styrkan som kommer från den Helige Anden.


 

09 februari 2019, 10:12