Sök

P Arturo Sosa, jesuitordens generalföreståndare P Arturo Sosa, jesuitordens generalföreståndare 

Påven: Jesuiternas apostoliska preferenser i harmoni med kyrkans prioriteringar

Främja urskiljningen och de andliga övningarna. Vandra med de uteslutna. Följ med unga på vandring. Ta hand om det gemensamma hemmet. Detta är Jesuitordens universella apostoliska preferenser för det kommande årtiondet 2019-2029.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

De universella apostoliska preferenserna som har valts ut “överensstämmer med Kyrkans aktuella apostoliska prioriteringar som har uttryckts genom påvens ordinarie magisterium, synoderna och biskopskonferenserna, framförallt med utgångspunkt från uppmaningen Evangelii Gaudium”. Detta understryker påven Franciskus i ett brev till jesuitordens generalföreståndare pater Arturo Sosa. Det som har inletts, tillägger påven, är en ”dynamisk utskiljning” och inte något som tillhör bibliotek eller laboratorium. Den första preferensen, förklarar påven, är grundläggande eftersom det förutsätter som en "primär förutsättning jesuitens förhållande till Herren, det personliga och samhälleliga livet av bön och urskiljning”.

Urskiljningsprocess

De apostoliska preferenserna är resultatet av den urskiljningsprocess som har pågått i nästan två år och de gäller ”fyra vitala områden” för dagens värld. P Sosa berättar att de lägger tonvikten på hur jesuiterna bättre kan utnyttja de resurser som finns tillgängliga för att tjäna Kristi försoningsmission i världen". Detta är jesutiordens svar Kyrkans behov. I ett samhälle som är märkt av djupa förändringar har preferenserna tagits fram ”genom sociopolitisk analys och teologisk reflektion, pastoral och urskiljning”.

De fyra preferenserna

Anpassade andliga övningar - P Sosa talar om vikten av att de andliga övningarna är kreativa och att man hittar nya former som är anpassade till olika grupper, verkligheter och sammanhang.

Vandra tillsammans med de uteslutna - Sedan att vandra tillsammans med dem som har uteslutits och närma sig den fattiga världen, gå ut i förskingringen och möta personer. P Sosa säger: “Vi vill gå in på en ny vandring för att främja social rättvisa”. “Vi vill främja en förändring av ekonomiska, politiska och sociala strukturer som skapar orättvisor”. ”Vi vill eliminera övergrepp från Kyrkans och samhällets liv”. P Sosa påminner om att övergrepp omfattar allt från sexuella till dem vad gäller makt.

Följ med unga på vandringen – Vandra med de unga betyder att se världen från deras perspektiv. De unga, understryker p Sosa, kan hjälpa till med förståelse för samhällets förändringar och den nya kulturens betydelse. Man måste alltså ”ge de unga och deras kreativitet utrymme”. P Sosa betonar dessutom en annan prioritet: att lära av de unga.

Ta hand om det gemensamma hemmet – Den fjärde preferensen handlar om det gemensamma hemmet. P Sosa säger att man måste försöka att delta i brådskande handlingar som kan bromsa och hejda miljöförstöringen. Man måste även söka alternativ och samarbeta säger p Sosa och avslutningsvis att det är just samarbetet som är styrkan i vårt handlade.

 

20 februari 2019, 09:54