Sök

Påven tog emot Den blandade internationella kommissionen för teologiskt dialog mellan katolska kyrkan och de ortodoxa östkyrkorna Påven tog emot Den blandade internationella kommissionen för teologiskt dialog mellan katolska kyrkan och de ortodoxa östkyrkorna 

Påven: Jag tackar Gud för den fruktbärande dialogen mellan katoliker och ortodoxa

Påven mötte medlemmar i Den blandade internationella kommissionen för teologiskt dialog mellan katolska kyrkan och de ortodoxa östkyrkorna. Gud kallar oss till en allt större gemenskap, sa han.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

På fredag förmiddag tog påven Franciskus emot Den blandade kommissionen för teologisk dialog mellan katolska kyrkan och de ortodoxa östkyrkorna. Möte mellan dessa sker vartannat år och kommissionen har i år träffats i Rom. Man har talat om sakramenten och särskilt det gällande äktenskapet.

Gud är kärleksförening

Påven sa till sina besökare att han ber för att deras reflektion över sakramenten ska hjälpa till på vägen mot full gemenskap mellan kyrkorna i eukaristin. Vad gäller äktenskapets sakrament citerade påven skapelseberättelsen och underströk: “Människan är helt och fullt Guds avbild, inte då han är ensam, utan när han lever i en stabil kärleksförening, för att Gud är kärleksförening”. Detta gäller även för Kyrkan sa påven och att man vill visa Herren att den är ”utan skador och uppdelning och i en vacker full gemenskap”.

Mellanöstern måste bli fridens land 

Påvens tankar gick sedan till Mellanöstern dit de ortodoxa östkyrkorna hör och vars kyrkor är “förfärligt prövade av kriget, våldet och förföljelsen”. Påven försäkrade dem sin närhet och ständiga bön för en fredens gryning och sa: “Mellanöstern måste bli fridens land och kan inte fortsätta att vara motsättningarnas".

“Påven sa till sina besökare att han ber för att deras reflektion över sakramenten ska hjälpa till på vägen mot full gemenskap mellan kyrkorna i eukaristin”

Påvens sa vidare att Herren kallar oss alltmer till en till det konsekventa vittnet om livet och det uppriktiga sökandet efter enhet och att vi inte är ensamma på denna vandring.

Den blandade internationella kommissionen för teologiskt dialog mellan katolska kyrkan och de ortodoxa östkyrkorna instiftades i januari 2003 på gemensamt initiativ av Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet och ledare för de ortodoxa östkyrkorna som omfattar den koptisk-ortodoxa kyrkan, syrisk-ortodoxa kyrkan, armenisk-apostoliska kyrkan, Etiopiens och Eritreas ortodoxa kyrkor samt den syrisk-ortodoxa malankariska kyrkan.

01 februari 2019, 13:12