Sök

Påven i videobudskap om dödsstraff: Ge dömda möjligheten av omvändas

Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till den sjunde Världskongressen mot dödsstraff som öppnades under onsdagen i Europaparlamentet i Bryssel, där han uppmanar alla statsledare att verka för avskaffandet av dödsstraff.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till den sjunde Världskongressen mot dödsstraff 26 februari - 1 mars i Europaparlamentet i Bryssel, där han uppmanar alla statsledare att verka för avskaffandet av dödsstraff.

“Ingen får dödas och fråntas möjligheten att på nytt omfamna samhället som den har skadat eller låtit lida”

Påven säger att Kyrkan alltid försvarar livet och att dess syn på dödsstraffet har mognat och att han därför också har ändrat texten om detta i den katolska kyrkans katekes. Påven betonar att en persons värdighet inte försvinner ens då den utför de värsta av brott och att ”ingen får dödas och fråntas möjligheten att på nytt omfamna samhället som den har skadat eller låtit lida”.

Avskaffa dödsstraff

”Målet med avskaffandet av dödsstraff i hela världen är en modig försäkran om värdighetsprincipen och övertygelsen att mänskligheten kan bemöta brott och förutom att vägra den onda erbjuda den dömda möjligheten och tiden att reparera skadorna den är skuld till och tänka över sitt handlande och på det sättet kunna ändra sitt liv, åtminstone inombords.”

Påven uppmuntrar alla regeringar och statsöverhuvuden att göra vad de kan för att uppnå avskaffandet av dödsstraff.

 

27 februari 2019, 12:31