Sök

Påven på planet ”Ett dokument som fördömer förstörelse och terrorism"

På vägen hem från Förenade Arabemiraten på tisdagen, talade påven som alltid med de omkring 70 journalister som reste med honom, och svarade på deras frågor. Många undrade över den undertecknade deklarationen och om de framtida relationerna med islam.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven inledde med att uttrycka sin tacksamhet över gästfriheten i landet, och han beskrev det som ett modernt land som ser mot framtiden, för att lösa problem som bristen på vatten, och vad de ska göra den dag oljan tar slut.

En journalist undrade vad påven som kom med ett fredsbudskap hade tänkt när han blev välkomnad med militärparader och militärflygplan och påven sa att han ”tolkar alla välkomstgester som gester av god vilja. Alla välkomnar enligt sin egen kultur. Jag fick ett storslaget mottagande, som om de tyckte att påvens besök var en god sak. Jag mötte god vilja, även god vilja att inleda fredsprocesser i de kringliggande krigssituationerna.”

Barnpornografi

Påven nämnde även att Förenade Arabemiraten förra året hade ordnat en konferens om skydd av minderåriga mot exploatering på internet: ”barnpornografi idag är en industri som ger mycket pengar och som utnyttjar barn”.

Deklarationen om mänskligt broderskap

Men de flesta av journalisterna ville tala med påven om dokumentet som han undertecknade under det interreligiösa mötet tillsammans med storimamen för Al-Ahzar.

Påven sa att dokumentet har vuxit fram under en lång tid, präglat av reflektioner och bön, både från storimamens sida, och påvens.

”Jag ser en stor fara just nu: förstörelse, krig och hat mellan oss människor. Om vi troende inte kan sträcka ut handen och omfamnas, kommer vår tro att besegras. Detta dokument föddes ur tron på Gud som är allas fader och fredens fader och det fördömer all förstörelse, varje terrorism, från den första terrorismen i historien som är Kains. Det är ett dokument som har utvecklats och mognat under nästan ett år.”

Ett dokument i Andra Vatikankonciliets anda

På frågan angående de som säger att påven låter sig utnyttjas av muslimerna, svarade han att ”man anklagar mig för att låta mig utnyttjas inte bara av muslimer, även av journalister”.

-Från katolsk synpunkt har dokumentet inte gått en millimeter från Andra Vatikankonciliet, och det skrevs i dess anda, sa påven. Jag bad dominikanen som är officiell teolog i det påvliga hushållet, att läsa dokumentet och han godkände det. Det är ett steg framåt, men ett steg framåt som har pågått i 50 år. Historiker säger att det tar 100 år för ett koncilium att rota sig i kyrkan. Vi är halvvägs på resan. Det är en process som måste mogna, som frukt.

Brev från Maduro

På frågan om det brev som Venezuelas president Nicolas Maduro har skickat till påven, svarade påven att han ännu inte har läst brevet. Han talade om att medla för att förhindra krig, som Johannes Paulus II gjorde mellan Argentina och Chile. Han underströk återigen behovet av att lyssna på båda parter, och båda parter bör be om hjälp. Det är förutsättningen för medling.

Kristenfobi?

En journalist påpekade att storimamen Al-Tayyib hade fördömt islamofobi, rädslan för islam. Men varför talade ingen om kristenfobi, eller om förföljelsen av kristna?

Påven sa att han hade talat om förföljelsen mot kristna, inte i talet på det interreligiösa mötet, men vid andra tillfällen under resan. ”Det här dokumentet är ett starkt fördömande av terrorism och förföljelse.”

Övergrepp på ordenssystrar

Vid slutet av presskonferensen sa påven att övergrepp på kvinnor är ett problem, som även kyrkan kämpar med:

”Vi har arbetat med detta under en tid, sa påven och lovordade sin företrädare, Benedictus XVI, som handlingskraftigt agerade och stängde kommuniteter där det pågick. Man säger om påven Benedictus att han är en god man, mycket god. Men det betyder inte att han är svag. Han var en stark man, det finns inget svagt i honom.”

-Jag vill gå vidare i det här. Vi jobbar på det.

06 februari 2019, 12:51