Sök

Allmänna audiensen 6 februari 2019 Allmänna audiensen 6 februari 2019 

Påven vid audiensen: Dialogen mellan kristendomen och islam avgörande för freden

Vid onsdagens allmänna audiens i Paulus VI:s audienshall sammanfattade påven Franciskus sin resa i Förenade Arabemiraten, som har gått i den interreligiösa dialogens namn, och utgick från 1 Mosebok där Gud efter syndafloden välsignade Noa och sa: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden … Och för ert eget blod skall jag kräva vedergällning. Jag skall utkräva den av varje djur, och av varje människa skall jag kräva vedergällning, om hon dödar en annan människa”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påvens sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!
Jag har just avlagt ett kort besök i Förenade Arabemiraten - kort men viktigt, för att det markerade ett steg framåt för den interreligiösa dialogen och i åtagandet att främja fred i världen. Det var det första påvliga besöket på den Arabiska halvön och som skedde 800 år efter helige Franciskus av Assisi besökte sultanen al-Malik al-Kamil. Guds försyn ville att påven som är uppkallad efter honom gjorde denna resa och jag tänkte mycket på helgonet, som hjälpte mig att hålla evangeliet och kärleken till Jesus Kristus nära mitt hjärta. Jag tackar kronprinsen, presidenteten, vice presidenteten och alla myndigheter som välkomnade mig och biskop Paul Hinder för att ha förberett mötet med den katolska församlingen. Mitt hjärtliga tack går till prästerna, ordensfolket och de trogna lekmännen som ger liv åt den kristna närvaron i detta land. Förutom alla tal togs ett ytterligare steg framåt i Abu Dhabi då storimamen av Al-Azhar och jag skrev under Dokumentet om mänskligt broderskap. Där bekräftar vi alla män och kvinnors gemensamma kallelse att vara bröder och systrar som Guds barn och vi förskjuter vare form av våld – särskilt det som utförs i religionens namn – och vi åtar oss att försvara äkta värderingar och fred i världen. Låt oss be för att de frön som har såtts under detta besök ska bära stor frukt enligt den Heliges vilja.

“Förutom alla tal togs ett ytterligare steg framåt i Abu Dhabi då storimamen av Al-Azhar och jag skrev under Dokumentet om mänskligt broderskap. Där bekräftar vi alla män och kvinnors gemensamma kallelse att vara bröder och systrar som Guds barn och vi förskjuter vare form av våld – särskilt det som utförs i religionens namn – och vi åtar oss att försvara äkta värderingar och fred i världen.”

06 februari 2019, 09:27