Sök

Fängelsepersonal på audiens hos påven Franciskus Fängelsepersonal på audiens hos påven Franciskus 

Påven: Fängelser måste humaniseras

Påven Franciskus tog emot personal vid fängelset Regina Coeli på audiens i Vatikanen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

På Skärtorsdagen 29 mars 2018 besökte påven detta fängelse som ligger i Rom för att fira Coena Domini och nu besökte personalen i sin tur påven - vakter, administrativ personal, läkare, lärare, kaplaner och volontärer tillsammans med sina familjer.

“Erfarenheten visar, sa påven, att fängelser med hjälp av personalen verkligen kan bli en plats för inlösen, uppståndelse och livsförändring. Detta är möjligt genom tron, arbetet och yrkesutbildning, men främst genom andlighet och medkännande.”

I sitt tal till dem sa påven att ett fängelse är en plats för straff i dubbel bemärkelse, straff och lidande, och behöver därför mycket uppmärksamhet och mänsklighet. ”Det är en plats där alla, polis, kaplaner, lärare och volontärer är kallade till den svåra uppgiften att läka såren hos dem som för sina felsteg fråntagits sin personliga frihet”. Påven sa att även om det är väl känt att fängelser samarbetar bra, gör personalbristen och överbeläggningen arbetet tungt.

Fängelser måste humaniseras

Han talade om att fängelser alltmer måste humaniseras, för att de tyvärr ofta är platser för våld och olaglighet. Många intagna bär på osäkerhet och är marginaliserade och överlämnade till sitt öde och för samhället är de obekväma och en tyngd att slänga bort. Erfarenheten visar, sa påven, att fängelser med hjälp av personalen verkligen kan bli en plats för inlösen, uppståndelse och livsförändring. Detta är möjligt genom tron, arbetet och yrkesutbildning, men främst genom andlighet och medkännande. Detta att, som den barmhärtige samariten, böja sig ned och vårda den skadade brodern har sina rötter i Kristi kärlek och kan hjälpa de intagna att utveckla tillit, medvetenhet och säkerheten att de är älskade.

“Detta att, som den barmhärtige samariten, böja sig ned och vårda den skadade brodern har sina rötter i Kristi kärlek och kan hjälpa de intagna att utveckla tillit, medvetenhet och säkerheten att de är älskade.”

Påven bad sina gäster att hjälpa de intagna, som har fallit för det onda, att resa sig upp och växa i hoppet och försäkrade dem sitt stöd och sina böner.

 

07 februari 2019, 11:01