Sök

Påven i mötet med Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning Påven i mötet med Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning 

Påven ”DIY gäller inte för liturgin”

På torsdagen tog påven Franciskus emot deltagarna i plenarmötet som den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning har samlats till i dessa dagar. Den privata audiensen ägde rum i ett rum bredvid Paulus CVI:s audienshall där de 80 medlemmarna, ledda av kardinal Robert Sarah, prefekt för kongregationen sedan 2014, lyssnade till påven Franciskus tankar om kyrkans liturgiska liv, under temat Den liturgiska bildningen av Guds folk.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven inledde med att påminna om att för femti år sedan upprättade påven Paulus VI den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning, för att ge det Andra Vatikankonciliets liturgiska förnyelser en form; att publicera liturgiska böckerna i enlighet med konciliefädernas kriterier och beslut, i syfte att främja Guds folks "aktiva, medvetna och fria" deltagande i Kristi mysterier.

”Kyrkans bönetradition behövde förnyade uttryck, utan att förlora någonting av dess tusenåriga rikedom, utan istället återupptäcka de  ursprungliga skatterna.”

Länk mellan Rom och stiften

-Men det räcker inte med att ändra på de liturgiska böckerna, fortsatte påven. Tror man det lurar man sig själv. För att livet verkligen ska vara en lovsång till Gud, är det nödvändigt att förändra hjärtat. Detta är syftet med ert arbete idag - att hjälpa påven att utföra sin uppdrag till förmån för den bedjande kyrkan spridd över hela jorden.

Påven talade om kongregationens arbete att medla mellan Rom och de lokala biskopskonferenserna för att främja den heliga liturgins utformning. -Det är en fråga om samarbete, tillit och harmoni, sa han.

Liturgi är inte DIY

Under plenarmötet har kongregationen i år talat om formation. Påven varnade för att se liturgi som en idé och inte som livet som tar form. han varnade för sterila ideologiska polariseringar, som han sa, föds när man reagerar mot dagens ovisshet genom att ta sin tillflykt i det förgångna.

-Den heliga liturgin är en levande skatt, som inte kan reduceras till smak och strömningar, men som man ta emot och främjar med kärlek. Liturgi är inte något som faller inom DIY, utan kyrklig kommunion, där man ber som ”vi” och inte som ”jag”, i en verklig gemenskap och inte en idealistisk sådan.

Liturgi - konkret verklighet inte ideologisk idé

Påven sa att risken med att nostalgiskt sörja den förgångna liturgin eller prompt vilja införa nya förändringar, är att egot blir viktigare än Guds folk, det abstrakt viktigare än det konkreta, ideologin viktigare än gemenskapen och det världsliga viktigare än det andliga.

Den liturgiska bildningen av Guds folk, menade påven, innebär att sprida Herrens levande mysterium i Guds folk, medvetenheten om liturgins avgörande roll i kyrkan och för kyrkan. Bildning är inte bar kunskap, även om kunskapen av betydelsen av det liturgiska språket  är viktigt, utan att bilda är att hjälpa Guds folk att växa i kärlek av mötet med den korsfäste uppståndne Herren, genom sakramenten, och skönheten i att förnya dess löften.

Hjälp stiften i liturgisk bildning

För detta behöver bildningen vara permanent, och omfatta även lekmän, och inte vara något man gör en gång för alla. Prästerna behöver en sund ars celebrandi, konsten att fira liturgin, och här uppmanade påven kongregationen att hjälpa stiften med tydliga riktlinjer och bildning.

-Ni har ett stort och viktigt uppdrag, avslutade påven Franciskus sitt tal till den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning.

15 februari 2019, 11:29