Sök

Påven inleder övergreppsmötet "Inte fler fördömanden utan konkreta åtgärder"

På torsdagsmorgonen inledde påven Franciskus mötet om skydd av minderåriga i Vatikanen, som ska pågå fram till på söndag. I sitt första korta inledande tal uppmanade påven biskoparna att vara lyhörda, modiga och konkreta. -Man förväntar sig inte att vi fördömer övergrepp utan att vi gör konkreta och effektiva åtgärder, sa han.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I den Nya synodshallen hade närmare 200 deltagare samlats och efter den inledande bönen sa påven Franciskus:

Kära bröder, god morgon!

Inför det gissel som prästers sexuella övergrepp på minderåriga är, vill jag konsultera er, patriarker, kardinaler, ärkebiskopar, biskopar, religiösa överordnade och ansvariga, för att tillsammans lyssna på den Helige Ande och fogliga för hans vägledning, lyssna till de minstas rop på rättvisa.

Allvaret i vårt möte beror på vikten av vårt pastorala och kyrkliga ansvar, som tvingar oss att i en synod, ärlig och djupgående diskutera hur man ska hantera detta onda som drabbar kyrkan och mänskligheten. Guds heliga folk riktar sina blickar mot oss och förväntar sig inte enkla och uppenbara fördömanden, utan konkreta och effektiva åtgärder. Det krävs att vi är konkreta.

Låt oss därför börja vår väg beväpnade med tro och en anda av maximal parresia, modiga och konkreta. 

Som ett stöd, vill jag dela med mig av några viktiga kriterier, utarbetade av olika kommissioner och biskopskonferenser – ni har fått dem. De riktlinjer som delas ut till er nu ska hjälpa oss i våra reflektioner. De är en enkel utgångspunkt, som utgår från er och återkommer till er, men som inte får frånta oss den kreativitet som måste finnas i det här mötet.

Även å er räkning, skulle jag vilja tacka den Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga, Troskongregationen och medlemmarna i organisationskommittén för det utmärkta och mycket hårda arbetet att förbereda detta möte. Tack så mycket!

Slutligen ber jag den Helige Ande stödja oss i dessa dagar och hjälpa oss att förvandla detta onda till ett tillfälle för medvetenhet och rening. Må Jungfru Maria upplysa oss i vårt försök att hela de allvarliga skadorna som pedofilskandalerna har orsakat både i de små och i alla troende. Tack.

21 februari 2019, 14:43