Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: ”Ett gott nytt år beror på om vi välkomnar Jesus

På Nyårsdagens Angelus då kyrkan firar Maria Gud Moder, reflekterade påven Franciskus över den traditionella välsignelse som den första läsningen i dagens liturgi återger.

Påven utgick från bilden av Jungfru Maria som håller Jesusbarnet i sina armar: "Genom att visa oss Jesus, världens frälsare, välsignar hon oss," förklarade han.

"Hon välsignar varje man och varje kvinna vid årets som börjar, och om det kommer att vara ett gott år beror på i vilken utsträckning vi välkomnar Guds godhet, som Jesus kom för att ge världen."

Den äldsta välsignelsen

Påven läste sedan den äldsta välsignelsen ur 4:e Mosebok: ”Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.” (4 Mos 6, 24-26) och han förklarade Herren uttalas tre gånger och att åberopa Herrens namn över en person, en familj eller kommunitet betyder att man ger Herrens styrka till de som mottar välsignelsen.

Herrens "ansikte"

"Herrens ansikte" representerar Hans ära, som är fullkomlig kärlek – en kärlek som förblir otillgänglig i detta liv, men som med kärlekens nåd belyser varje varelse, speciellt de män och kvinnor som den som mest reflekteras i, noterade påven.

Och detta ledde påven tillbaka till bilden av Jungfru Maria som ger visar oss sin Son, Jesus Kristus, världens Frälsare.

"Han är välsignelsen för varje person och för hela den mänskliga familjen", underströk påven. "Han är nåd, barmhärtighet och fred."

Fredens världsdag

Påven förklarade att detta var anledningen till att påven Paulus VI bestämde att Världsdagen för bön om fred skulle infalla första januari, på Maria Guds Moders dag. Han erinrade sen om temat för årets fredsbudskap "God politik i fredens tjänst".

"Vi anser inte att politik endast berör politiska ledare: alla är ansvariga för livet, för staden, för det gemensamma goda; och politiken är god i den utsträckning som var och en gör sin del i fredens tjänst.”

01 januari 2019, 15:14