Sök

Allmänna audiensen Allmänna audiensen 

Påven vid audiensen: Be Herrens bön med öppet sinne

Vid dagens trosundervisning under den allmänna audiensen på Petersplatsen, sammanfattade påven Franciskus de senaste veckornas reflektioner om bönen Fader vår. Han utgick från Bergspredikan:”När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 6Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.” (Matt 6:5-6)

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!
I denna jultidens glädje sammanfattar vi vår katekes om Herrens bön. I Matteusevangeliet ger Jesus oss denna bön under Bergspredikan, som inleds med saligprisningarna. Genom att förkunna; saliga de som är fattiga, milda, barmhärtiga och ödmjuka, lär Jesus ut att dessa tillhör himmelriket. Lagen med sina bud uppfylls så i kärlekens och försoningens evangelium. Jesus, den inkarnerade Sonen, gör oss till sina syskon och söner och döttrar till den himmelske Fadern. Men innan Jesus ger oss Fader vår varnar han oss för två hinder i bönen. Det första är hyckleriet - att ytligt be utan en inre omvändelse och ödmjukhet. Det andra är en ren formalitet för ordens skull och för en bön utan en anda av stilla öppenhet för Guds vilja. Vår bön ska vara som den från söner och döttrar som litar på Fadern som vet vad vi behöver redan innan vi ber honom om det. I denna anda kan vi lyfta upp våra sinnen och hjärtan till vår Fader och våga be med orden som Hans Son har gett oss.

“Vår bön ska vara som den från söner och döttrar som litar på Fadern som vet vad vi behöver redan innan vi ber honom om det. I denna anda kan vi lyfta upp våra sinnen och hjärtan till vår Fader och våga be med orden som Hans Son har gett oss.”

02 januari 2019, 11:48