Sök

Påven möter ett barn under audiensen Påven möter ett barn under audiensen  

Påven under audiensen ”Be som ett barn till sin pappa”

På onsdagen fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om bönen ”Fader Vår”, under den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall.

Påvens katekes sammanfattades följande till de engelsktalande pilgrimerna:

Kära bröder och systrar: I vår katekesundervisning om Herrens bön, reflekterar vi nu över de allra första orden: "Fader vår". Paulus brev vittnar om att de första kristna, ledda av den helige Ande, bad med hjälp av det arameiska ordet för "fader", som Jesus själv använde "Abba" (jfr Rom 8:15, Gal 4: 6). I början av Herrens bön, hör vi ett eko av Jesu röst, som lärde lärjungarna att be är att dela hans intima och förtroendefulla relation med Fadern.

Och kärlek, barmhärtighet och förlåtelse. I själva verket finns det något moderns även om denna kärlek Fadern, som åtföljer och vårdar utvecklingen av vårt nya liv i Kristus som hans adoptiv söner och döttrar. Allt nyskapandet av evangeliet, "Abba". Även i de svåraste tider i våra liv, kan vi aldrig vara rädd för att stänga av förtroende till Fadern, be i de ord som Jesus lärde oss: "Abba", "Fader vår".

Liknelsen om den förlorade sonen visar oss mest levande hur Jesus vill att vi ska förstå vår himmelske Fader och hans oändliga kärlek, barmhärtighet och förlåtelse. Det finns faktiskt även något moderligt i denna Faderns kärlek, som följer och vårdar utvecklingen av vårt nya liv i Kristus som hans adoptivbarn.

Evangeliets nyhet, och hjärtat av vår bön som kristna, summeras i viss mening i ett ord: "Abba". Även under de svåraste tiderna i våra liv, behöver vi aldrig vara rädda för att vända oss till Fadern, och med förtroende be de ord som Jesus lärde oss: "Abba", "Fader Vår".

16 januari 2019, 16:31