Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påven under audiensen ”Be med uthållighet och tillit”

På onsdagen fortsatte påven Franciskus sin katekes om ”Fader Vår” under sin allmänna audiens i Paulus VI:s audienshall.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Denna onsdag fokuserade påven på uthållighet – om behovet av att inte ge upp utan att vara uthålliga i vår bön. Påvens trosundervisning sammanfattades:

Kära bröder och systrar: I vår fortsatta katekes om Herrens bön reflekterar vi nu över Jesu lära om behovet av uthållighet i bön. Vi ser i evangelierna att Kristi hela liv präglas av bön, i gemenskapen med Fadern och den Helige Ande och som styr alla Hans handlingar.

Jesu konstanta bön är tydlig framför allt i händelserna kring hans lidande och död. Vid sista måltiden uppmanar han Petrus till uthållighet i tron (se Luk 22:32) och hans sista ord från korset är en bön om förlåtelse och en bekännelse om tillit till Faderns vilja. När lärjungarna bad Jesus lära dem att be, ger han dem orden i "Fader Vår".

Han fortsätter efter det med att berätta om två liknelser som pekar på behovet av kontinuitet i bönen och fullt förtroende för att Fadern ska svara på våra böner. Som en god Fader svarar Gud på varje bön när tiden är inne och enligt hans frälsningssplan. Även om denna plan är för oss okänd kan vi vara säkra på att i slutändan är vår Fader en kärleksfull Fader som längtar efter att uppfylla längtan efter glädje i varje mänskligt hjärta.

09 januari 2019, 11:42