Sök

Andlig reträtt Andlig reträtt 

Påven till USA:s biskopar om övergreppskrisen: Var uppmärksamma och urskiljande

Påven Franciskus har sänt ett brev till USA:s biskopskonferens i samband med biskoparnas andliga reträtt som leds av det Påvliga hushållets predikare p Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap. på temat “Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika" (Mark 3:14) och som hålls i seminariet i Mundelein i Chicagos ärkestift 2-8 januari 2019.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Med dessa få rader vill jag komma er nära som broder” – påven Franciskus skriver till USA:s biskopar som deltar i en andlig reträtt för att reflektera över deras ansvar i krisen vad gäller sexuella övergrepp från prästerskapets sida.

Påven skriver att han i detta blev vill uppmuntra biskoparna i sin bön och i stegen de tar “för att bekämpa ‘övergreppskulturen’ och ta itu med förtroendekrisen”.

Var uppmärksamma och urskiljande

“I tider av stor förvirring och osäkerhet” skriver påven, måste vi vara uppmärksamma och urskiljande och frigöra våra hjärtan från kompromisser och falsk säkerhet, för att svara på det Herren ber oss om i missionen, som han har skänkt. Påven påminner även om en lösning på krisen behöver ha ”evangeliets ’doft’”. ”Vi måste vara försiktiga så att ’botemedlet inte blir värre än sjukdomen’”.

“Kyrkans trovärdighet allvarligt har undergrävts av makt- och samvetsövergrepp samt av sexuella övergrepp; med än mer av de ansträngningar som har gjorts för att dölja och förneka dessa”

Påven skriver att ”Kyrkans trovärdighet allvarligt har undergrävts” av makt- och samvetsövergrepp samt av sexuella övergrepp; “med än mer av de ansträngningar som har gjorts för att dölja och förneka dessa”.

Ett nytt tillvägagångssätt

Påven skriver: ”för att bekämpa övergreppskulturen, det förverkade förtroendet, förvirringen och missbruk av vår mission krävs det av oss ett förnyat och bestämt tillvägagångssätt” som inte administrativt utan som utgår från en “kollegial medvetenhet om att vi är syndare i ständigt behov av omvändelse” och som ”tillåter oss att stå i kärleksfull gemenskap med vårt folk”.

Trovärdighet och tillit 

Påven skriver till biskoparna att “Förtroende föds i tillit och tillit föds i ärlig, ödmjuk och generös tjänst till alla och särskilt dem som ligger Herrens hjärta närmast”.

Hur svår situation vi än står inför ”kan vi inte hålla tyst eller tona ner det på grund av våra egna begränsningar och fel” skriver påven avslutningsvis och citerar Heliga moder Teresa: ”Ja, jag har många fel och bister… men Gud böjer sig ned och använder oss, dig och mig, för att vara Hans kärlek och Hans medlidande i världen; Han bär våra synder, våra problem och våra brister”.

 


 

04 januari 2019, 09:04