Sök

Påven Franciskus tog emot generalsekreterare för Europarådet Thorbjørn Jagland på audiens i Vatikanen Påven Franciskus tog emot generalsekreterare för Europarådet Thorbjørn Jagland på audiens i Vatikanen 

Påven tog emot Europarådets Thorbjørn Jagland: Samtal om övergrepp

Påven Franciskus tog på torsdagsmorgonen emot generalsekreterare för Europarådet Thorbjørn Jagland på audiens i Vatikanen. De talade om flera avgörande teman som skydd av minderåriga och försvar av mänskliga rättigheter. Jagland om påven: ”Hans röst är otroligt viktig”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog på torsdagsmorgonen 17 januari emot Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland på audiens i Vatikanen. Efteråt fick Vatican News en intervju med Jagland där han sammanfattar dialogen med påven om samarbete i engagemanget för skydd av minderåriga, europeisk värdegrund och bevarande av fred på kontinenten.

Lyssna på Thorbjørn Jagland här

Jagland berättar att de talade om övergrepp mot barn, som han säger är långtifrån ett nytt världsproblem, och han uppskattar mycket påvens initiativ att samla de katolska biskoparna i februari för att konkret tala om detta problem inom Kyrkan. Han berättar att han även talade med påven om Europarådets konvention och internationella traktat som behandlar skydd av minderåriga och förebyggande insatser och föreslog att Heliga Stolen ansluter sig till denna – nu är 47 länder anslutna. Jagland berättar: ”Det skulle vara ett mycket starkt budskap om Vatikanen och Europarådet tillsammans gav världen klarhet i att det inte bara är oacceptabelt utan även olagligt med sexuella övergrepp mot barn”.  “Jag sa till honom att hans röst är otroligt viktig idag, då han talar om vikten av att skydda institutionerna, multilateralismen, de internationella institutionerna och att kämpa för avskaffandet av fattigdom … Påven har talat om migrationer som uppenbarligen inte politiska ledare vill höra talas om - han talar om detta och detta ger hans roll betydelse.”

Jagland berättar att Europarådets grundläggande mål från början var fred på vår kontinent och att de nu försöker att skapa harmoni vad gäller lagar som behandlar mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska rättigheter i alla Europas länder. 

18 januari 2019, 11:05