Sök

Påven under dagens audiens med Rota Romana Påven under dagens audiens med Rota Romana 

Påven till Rota Romana: Enhet och trohet äktenskapets hörnstenar

Äktenskapets sakrament var i fokus i påven Franciskus tal till kyrkans äktenskapsdomstol, Rota Romana. På tisdagen mötte påven tjänstemän, jurister och andra medarbetare i den apostoliska domstolen, vid invigningen av det nya rättsåret.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I ett samhälle där sekulariseringen tar över är det svårt för katolikerna att vittna om en livsstil i enlighet med evangeliet, även när det gäller äktenskapets sakrament. Med dessa ord visade påven Franciskus på det brådskande behovet av att kyrkan i alla dess förgreningar enhälligt erbjuder ett tillräckligt andligt och pastoralt stöd.

Enhet och trohet

Det finns två "hörnstenar", sa påven, "som inte bara är teologiska eller kanoniska i äktenskapslagstiftning, utan mer än så, de är kärnan i Kristi kyrka, enhet och trohet. För att kunna vara "rättsliga skyldigheter i varje äktenskaplig union i Kristus, måste dessa två  först visa sig i tron, som vi får i dopet.

Trohet är en gåva

Makar som lever sitt äktenskap i generös enhet och med trogen kärlek är en dyrbar pastoral hjälp till kyrkan, underströk påven.

"De makar som lever i enhet och trohet speglar väl Guds avbild. Detta är de goda nyheterna: att trohet är möjligt.” Men påven konstaterade  att tyvärr är ett par som har levt under många år tillsammans ingen nyhet, medan skandaler, separationer, skilsmässor uppmärksammas desto mer.

Äktenskapsförberedelse

Enheten och troheten måste förklaras ordentligt för det blivande brudparet, vilket först och främst är biskopars och prästers uppgift, sa påven vidare och menade att det behövs en trippel förberedelse för äktenskapen: fjärran, nära inpå och permanent, för att förstå de olika stadierna i det gifta livet på ett seriöst och strukturellt sätt och för att öka medvetenheten om kallelsens värde och åtagande.

Påven talade även om vikten av att de gifta är aktiva i kyrkans sakramentala liv och karitativa verksamhet.

29 januari 2019, 15:40