Sök

Fartyg utanför Maltas kust Fartyg utanför Maltas kust  

Påven till europeiska ledare: konkret solidaritet med båtflyktingar

Efter Angelusbönen vädjade påven Franciskus återigen om internationell solidaritet med invandrare.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påvens appell riktade sig till Europa och dess ledare apropå de fyrtionio migranter som är kvar ombord på två fartyg, Sea Watch och Sea Eye, och som inte får gå i hamn någonstans och därför står still på maltesiskt vatten.

”Kära bröder och systrar, sen många dagar befinner sig fyrtionio personer ombord på två icke-statliga fartyg i jakt på en fristad att gå i hamn på.  Min hjärtliga appell riktar sig till de europeiska ledarna, att visa sin solidaritet med dessa människor.”

Hittills har alla andra appeller avvisats som lokala kyrkor eller internationella icke-statliga organisationer har gjort. Igår gick ärkebiskopen av Malta. Msgr. Charles Scicluna ombord på ett av fartygen MV Lifeline, förtöjt i Maltas hamn, och talade om en "stor orättvisa" mot "bröder och systrar som faller offer för förhandlingar mellan de europeiska ledarna."

"Mänskligt liv", sa msgr. Sicluna "är ovärderligt och förhandlingar ska aldrig äga rum på bekostnad av människor i nöd".

07 januari 2019, 11:51