Sök

Kristna i bön Kristna i bön  

Påven om bön för kristen enhet ”Gud vill att kristna ska vara en familj”

Efter sin reflektion om Fader Vår under den allmänna audiensen uppmärksammade påven Franciskus veckan för bön om kristen enhet som varje år infaller mellan den 18-26 januari.

Påven påminde om Jesu bön ”att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.” (Joh 17:21). Han sa:

”Med en vesper i S:t Paulusbasilikan utanför murarna nästa fredag, börjar veckan för Bön för kristen enhet med temat i år: ”Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan.”  (5 Mos 16,21) Även i år kallas vi att be, att alla kristna återvänder till en familj, vilket är Guds vilja, som vill "att alla ska bli ett" (Joh 17:21). Målet är att utveckla ett gemensamt och konsekvent vittnesbörd i bekräftelsen av den sant rättvisan och genom att stödja de svagaste, med konkreta, lämpliga och effektiva svar."

16 januari 2019, 17:12