Sök

Korsvägen vid Världsungdomsdagen i Panama Korsvägen vid Världsungdomsdagen i Panama 

VUD. Påven vid Via Crucis: Stå vid korset som Jungfru Maria

En av Världsungdomsdagarnas höjdpunkter är Via Crucis och även denna i Panama gav de unga möjlighet att med påven kontemplera över Jesu korsväg.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid Via Crucis, korsvägen, på fredagskvällen på fältet Cinta Costera sa påven till Världsungdomsdagens deltagare: “Herre, barmhärtighetens Fader, på detta Cinta Costera, tillsammans med de många unga från hela världen, har vi följt med din Son på korsvägen; denna väg som han ville gå för oss och för att visa oss hur mycket Du älskar oss och hur engagerad Du är i vårt liv.”

Jesu korsväg idag

Jesu korsväg är en lidandets och ensamhetens vandring som fortsätter i våra dagar, sa påven och att Jesus idag vandrar och lider med dem som lider av samhällets likgiltighet och förlamning. ”även vi, som är dina vänner åh Herre, låter oss bli apatiska och orörliga” – ”vi har flytt in i oväsendet för att inte höra och vi har stängt till munnen för att inte ropa”.

Påven talade om hur lätt det är att falla för en kultur där man mobbar, förgriper sig, hotar och är ilsken på den som är svag. Men ”För Dig är det inte så Herre: i korset identifierade Du Dig med varje lidande och med alla dem som känner sig bortglömda”.

“Fader, idag förlängs din Sons korsväg: i kvävda rop hos barn som man förhindrar att födas och många andra som förnekas rättigheten att få en barndom, en familj, utbildning - barn som inte får leka, sjunga och drömma”

Påven sa att Herren enar sig med varje ung vid korsvägen och varje situation, för att omvandla den till uppståndelse.
”Fader, idag förlängs din Sons korsväg: i kvävda rop hos barn som man förhindrar att födas och många andra som förnekas rättigheten att få en barndom, en familj, utbildning - barn som inte får leka, sjunga och drömma…” Ropen från misshandlade och utnyttjade kvinnor som har övergivits och fråntagits sin värdighet; och från de ungas ledsna ögon som har fråntagits hoppet om en framtid och de som utnyttjas eller som har hamnat i drogberoende eller fattigdom; från gamla som lämnas till sin ensamhet; från ursprungsfolk som fråntagits deras mark och kultur.

Påven sa vidare att korsvägen förlängs i vår Moder jords rop, som är nedtrampad av förakt och galen konsumtion bortom allt förnuft.

“Ja, Herre, Jesus fortsätter att vandra och ta ansvar för och lida i alla dessa ansikten, medan den likgiltiga världen förbrukar sitt lättsinnes drama i en förfärlig cynism”.

Vad gör vi då Herre? frågade påven. Hur reagerar vi? Har vi modet att stå kvar under korset som Maria?

Maria - är en storartad vårdare av hoppet

”Vi vill lära oss av henne att vara kvar vid korset, med samma beslutsamhet som hon hade”. ”Hon är en storartad vårdare av hoppet”.

Påven sa att vi lär oss av Jungfru Maria att vara starka, säga ’ja’, vara ihärdiga och kreativa och att vara mottagande. ”Fader, vi vill vara kyrka som Maria, en kyrka som hjälper en kultur som kan ta emot, skydda, främja och integrera; som inte stigmatiserar och ännu mindre generaliserar” och ”identifierar varje migrant med en bärare av socialt ont”.

”Lär oss, Herre, att stå vid korsets fot; öppna våra ögon och hjärtan denna kväll; inlös oss från förlamning och förvirring, från rädsla och förtvivlan. Herre, lär oss att säga: jag är här tillsmamans med din Son, tillsammans med Maria och många andra älskade lärjungar som vill ta emot Ditt rike i sina hjärtan. Amen.”


 

26 januari 2019, 13:02