Sök

Påven tillsammans med unga katoliker vid VUD i Krakow Påven tillsammans med unga katoliker vid VUD i Krakow 

Påvens agenda 2019

2019 kommer påven Franciskus att avlägga apostoliska besök i Förenade Arabemiraten, Panama i samband med Världsungdomsdagen, Marocko, Bulgarien och Makedonien i forna Jugoslavien. I februari hålls toppmötet i Vatikanen om övergrepp och i oktober Amazonassynoden.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus program för år 2019 är fullt av viktiga möten och resor. I januari tar han sedvanligt emot den diplomatiska kåren ackrediterade vid den Heliga Stolen, ett tillfälle för honom att förmedla sitt budskap till det internationella samfundet - förra året påminde han om 70-årsfirandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna för att understryka faktumet att många rättigheter kränks än idag och först och främst rättigheten till livet.

VUD i Panama

23- 28 januari avlägger påven årets första apostoliska resa till Panama för firandet av den 34:a Världsungdomsdagen på temat “Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt”. Eventet följer biskopssynoden om de unga som hölls i oktober för att fokusera på vikten av de unga i Kyrkan. I ett videobudskap i november bad påven de unga, troende och icke troende, att “gå ur sig själva och sätta sig i andras tjänst”. ”Vårt liv – sa han – får betydelse endast i Guds och sin nästas tjänst” och många unga ”visar en vilja att hjälpa andra och göra något för dem som lider”. Det är de ungas “styrka” som “kan förändra världen” och besegra “starka makter” genom en “tjänstens revolution”.

Resa till Förenade Arabemiraten

3-5 februari reser påven till Förenade Arabemiraten och detta blir landets första påvliga besök och mottot är “Gör mig till en fredsväg” och fokus kommer att läggas på interreligiös dialog och broderskap mellan troende av olika religioner. 2019 kallas "Toleransens år” i landet, då myndigheterna vill ffrämja en kultur som tar avstånd från all slags fundamentalism.

Kardinalkonciliet och kurians reform

18-20 februari hålls det 28:nde kardinalkonciliet där man först och främst kommer att granska konstitutionen Pastor Bonus om Roms kuria – i december överlämnades ett nytt förslag för den apostoliska konstitutionen med titeln Praedicate evangelium till påven. Målet är att bättre svara på dagens behov av en utåtriktad och djupt missionerande Kyrka.

Toppmöte i Vatikanen om övergrepp

Ett mycket efterlängtat toppmöte under 2019 är det om övergrepp och som hålls 21-24 februari i Vatikanen, strax efter kardinalkonciliet. Påven kommer där att möta alla biskopskonferensens ordföranden för att tala om förebyggande av övergrepp mot barn och utsatta vuxna. Ett mycket viktigt möte i kampen mot maktmissbruk, övergrepp mot samvetsfriheten och sexuella övergrepp som utförs av Kyrkans företrädare. Påven sa i sitt jultal till kurian i december att det får vara slut på alla slags mörkläggning, för att gå vidare på sanningens och rättvisans väg, och sände ut en stark appell till de som är skyldiga till övergrepp: ”Omvänd er, överlämna er till den mänskliga rättvisan och var beredda att stå inför den gudomliga”.

Besök i Marocko

30 -31 mars reser påven till Marocko, 33 år efter helige Johannes Paulus II:s historiska resa till landet 19 augusti 1985 då han mötte 80 000 unga muslimer i Casablancas stadion. Johannes Paulus II sa då att kristna och muslimer många gånger missförstår varandra och hamnar i diskussioner och krig, men att vi tror på samma Gud och för oss alla är Abraham en förebild. Han talade om religionsfrihet och vikten av dialog, rättvisa och fred. Påven Franciskus för vidare detta starka engagemang för en interreligiös dialog.

Påven till Bulgarien och Makedonien

5-7 maj reser påven till Bulgarien och Makedonien. I Bulgarien kommer han att besöka städerna Sofia och Rakovski och resans motto är: “Pacem in Terris” för att påminna om helige Johannes XXIII:s encyklika med samma namn och han var också den första apostoliska besökare och delegat i landet. I Makedonien kommer påven att besöka Skopje, Heliga moder Teresas födelsestad och resans motto är “Var inte rädd, du lilla hjord”. Katolikerna i dessa två länder är en minoritet och med besöken vill påven främja dialogen med den ortodoxa världen i en tid då Östkyrkan står inför många svårigheter efter uppkomsten av Ukrainska autokefala ortodoxa kyrkan som har erkänts av den ekumeniska patriarken av Konstantinopel men inte av den rysk-ortodoxa kyrkan.

Påven Franciskus önskan att besöka Japan

Förra året uttryckte påven Franciskus sin önskan att besöka Japan under 2019 och väntar nu på en officiell inbjudan.

Amazonassynoden

I oktober hålls Amazonassynoden som involverar sju biskopskonferenser och Amazonasregionens nio länder. Påven önskar att de diskuterar kring temat ‘Amazonas, nya vägar för Kyrkan och en integrerad ekologi’.

Ett år av broderskap i fredens tjänst

2019 inleddes med Världsfredsdagen och i sitt fredsbudskap ber påven om att politiken ska stå i fredens tjänst: ”Freden liknar det hopp som diktaren Charles Péguy betecknar som så ömtåligt som en spröd blomma som försöker slå ut mitt ibland våldets stenar. Vi vet att en strävan efter makt till varje pris leder till missbruk och orättvisa. Politik är ett fundamentalt medel för att bygga ett samhälle och främja mänskligt handlande; men om de ansvariga inte ser den som en tjänst för den mänskliga gemenskapen kan den bli ett redskap för förtryck och avgränsning, ja till och med förstörelse. ”Om någon vill vara den främste”, säger Jesus, ”måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare (Mk 9:35).” I sitt julbudskap önskade påven att 2019 blir ett år som går i broderskapets tecken: ”Broderlighet mellan personer från alla nationer och kulturer. Broderlighet mellan personer av skilda idéer men som kan respektera och lyssna på varandra. Broderlighet mellan personer av olika religioner” för att Gud är den gode Fadern och vi är alla syskon.
 

02 januari 2019, 10:24