Sök

Påven under mässan i Peterskyrkan Påven under mässan i Peterskyrkan  

Påvens mässa "Gud valde inte bort Modern, ännu mindre bör vi göra det"

Uppmaningen att ta sin tillflykt till Jungfru Maria stod i centrum av påven Franciskus tankar när han på årets första dag ledde det högtidliga firandet av Gud Moder. Den första januari infaller även Världsböndagen för fred, och påven påminde om att Fredens Drottning vinner över ondskan – ”Hon är inte en valmöjlighet. Vi måste välkomna henne i våra liv.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven utgick från dagens läsning ur Lukasevangeliet ”Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade.” (Luk 2:18). Med denna häpnad, denna förundran, uppmanade påven oss till att börja det nya året, med blicken inte bara fäst på Jesusbarnet utan även på Hans Moder, Guds Moder.

Guds kärlek är faderlig och moderlig

”Gud är ett litet barn i en kvinnas armar. Hon ger näring till sin Skapare. Det är dagens mysterium väcker oändligt förundran: Gud är länkad till mänskligheten för evigt. Här är den goda nyheten i början av året: Gud är inte en avlägsen Herre som lever ensam i himlen, utan av kärlek inkarnerad, född som oss av en moder… Från en moders famn ger han mänskligheten en ny ömhet.”

”Det är lättare att förstår den gudomliga kärleken, som är faderlig och moderlig, i en moder som aldrig slutar tro på sina barn och aldrig överger dem. Gud-med-oss älskar oss oberoende av våra misstag och våra synder. Gud tror på mänskligheten, i vilken hans Moder oöverträffad sticker ut.”

Låt oss förundras

Påven uppmanade de samlade att be henne förnya vår förundran – ”Livet och tron blir grått utan förundran.”

”Låt oss förundras över Guds Moders mysterium, och liksom Efesos invånare kalla henne "Guds heliga Moder". Låt oss låta henne se oss, låt henne omfamna oss och ta vår hand och leda oss.”

Låt henne se oss

Låt henne se på oss, sa påven, i vår nöd, när vi befinner oss i livets mest invecklade knutar. Vi ser på henne men framför allt tillåter vi henne att se på oss.

”När hon tittar på oss ser hon inte syndare, utan barn. Det sägs att ögonen är själens spegel; Ögonen fulla av nåd återspeglar Guds skönhet, och reflekterar himlen. Jesus sade att ögat är "kroppens lampa" (Matt 6,22): Marias ögon kan belysa varje mörker och återuppbygga hopp överallt. Hennes blick vänder sig till oss säger: "Kära barn, mod; Jag, din mamma, är här!"

Låt Guds Moder ha plats i tron

Denna moderliga blick, hjälper tron att växa, fortsatte påven Franciskus. Tron är en förbindelse med Gud som involverar hela personen, och den behöver beskyddas av Guds Moder. Hennes moderna blick hjälper oss att se oss som Guds älskade barn, hans troende folk, och att älska varandra bortom mänskliga begränsningar.

Guds Moder rotar oss i kyrkan, där enighet räknas mer än mångfald och uppmanar oss att ta hand om varandra. Hennes blick påminner om att för tron är ömheten väsentlig, den driver bort ljumheten. Ömhet är ett ord som många idag vill ta bort från ordlistan. När det finns plats för Guds Moder i tron, förlorar man aldrig dess centralitet: Herren, för Maria pekar aldrig på sig själv, utan på Jesus, och på våra bröder och systrar, för maria är en Moder.

Världen behöver en moders blick

En moders blick, mödrarnas blick. En värld som ser på framtiden utan en moderlig blick är kortsynt. Vinsten kommer kanske att öka i världen, men den kommer inte längre se barn i människorna. Världen kommer att tjäna pengar, men inte till alla. Vi kommer att bo i samma hus, men inte som syskon. Den mänskliga familjen är grundad på mödrar. En värld där moderlig ömhet förvandlas till enbart känslor kan vara rik på saker men inte rik på framtid. Guds Moder, lär oss se på livet med din blick och se på oss, på vårt elände. Vänd dina barmhärtiga ögon till oss.

Låt henne omfamna oss

"Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det." (Luk 2:19). Jungfru Maria tog händelserna till sitt hjärta”, sa påven. ”Hon omfamnade allt, gynnsamma och motstridiga händelser. Och hon begrundade allt, dvs allt ledde till Gud. Det är hennes hemlighet, på samma sätt bryr hon sig om var och en av oss – hon vill omfamna alla våra situationer och presentera dem för Gud.”

I dagens fragmenterade liv, där vi riskerar att förlora riktningen, är Moderns omfamning avgörande. Det finns så mycket splittring och ensamhet runt: i världen är alla uppkopplade, men den verkar vara mer och mer splittrad. Vi måste lita på Modern, sa påven. Maria är ett botemedel för ensamhet och sönderfall. Hon tröstar de som är ensamma, och hon vet att det inte räcker med ord för att trösta, utan moderlig närvaro. Låt henne omfamna oss och våra liv.

I Salve Regina vi kallar vi henne för "vårt liv". Det kan verka överdrivet, eftersom Kristus är livet (jfr Joh 14,6), men Maria är så enad med honom och så nära för oss att det bästa är att lägga vårt liv  i hennes händer och erkänna henne ”vårt liv, vår salighet och vårt hopp".

Låt henne ta vår hand

Påven fortsatte med att tala om vikten av mödrar som leder sina barn:

”Mödrar tar sina barn i hand och leder dem kärleksfullt i livet. Så många barn går på livets väg på egen hand, och förlorar riktningen, tror sig starka och går vilse, från fria till slavar. Hur många har glömt sin moders kärlek och lever arga, för sig själva och likgiltiga till allt! Hur många reagera på allt och alla med gift och ondska! Ibland verkar elakhet vara ett tecken på styrka. Men det är bara svaghet. Vi måste lära oss av mödrarna att hjältemod är att offra sig själv, styrkan är att förbarma sig, visdom i ödmjukhet.”

Gud valde inte bort Modern, därför behöver vi henne ännu mer, sa påven avslutningsvis. Jungfru Maria är inte en valmöjlighet. Vi måste välkomna henne i våra liv.

”Ta vår hand, Maria. Om vi klänger oss fast vid dig kommer vi att övervinna historiens svåraste svängar. Ta vår hand och för ihop oss för att återupptäcka det som förenar oss. Samla oss under din mantel med den sanna kärlekens ömhet, som återskapar den mänskliga familjen. "Under din skydd, heliga Guds Moder söker vi tillflykt.”

01 januari 2019, 14:40