Sök

Påven Franciskus döper barn Påven Franciskus döper barn  

Påven döpte 27 barn: Förmedla tron och bråka aldrig framför barnen

Innan man börjar studera katekesen bör tro överföras av föräldrarna i hemmet, genom exempel och liv. Det sa påven Franciskus när han på söndagen firade Jesu Dops högtid, som avslutar jultiden. Påvens mässa ägde rum i det Sixtinska kapellet där det är tradition att påven denna dag döper barn under mässan.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I år döptes 27 barn, 12 pojkar och 15 flickor under mässa i sixtinska kapellet. I sin predikan talade påven till föräldrarna till de 27 nyfödda och reflektion handlade om överföringen av tron till sina barn. Han uppmanade även föräldrarna till att aldrig bråka framför barnen eftersom det genererar sin ångest.

Överföringen av tron

Idag, sa påven, ber ni om kyrkans tro till era barn och de kommer att ta emot den Helige Ande, men tron ​​måste växa:

”När de går på katekesundervisning kommer de att studera tron väl, de kommer att lära sig katekesen. Men innan du studerar den måste tro överföras, och det här är er uppgift. Det är en uppgift som ni får idag: att överföra tron. Och det görs i hemmet. Eftersom tron alltid måste överföras i dialekt: familjen dialekt, hemmets dialekt och atmosfären.

Bråka aldrig framför barnen

Som vid tidigare tillfällen bad påven föräldrarna att lära sina barn att göra korstecknet ordentligt eftersom det finns barn som inte kan göra det. Sen fortsatte han tala om vikten att förmedla tron:

Det bästa sättet att överföra tron på är genom att själva leva tron, så att barnen ser föräldrarnas kärlek, husets frid – att de ser att Jesus är där.

Och jag vill ge er ett råd: bråka aldrig framför barnen, aldrig. Det är normalt för makarna att bråka, det är normalt. Det motsatta skulle vara konstigt. Gör det, men låt inte barnen höra eller se. Ni kan inte ana den ångest som ett barn får när han ser sina föräldrar bråka. Detta hjälper er att överföra tron. Är det dåligt att bråka? Inte alltid, det är normalt. Men låt inte barnen se eller höra, för att inte få ångest.

Amma barnen om ni behöver

Därefter rekommenderade påven Franciskus mammorna att inte dra sig för att amma barnen under den långa mässan. ”Amma barnen om de är hungriga, Herren vill det så”, sa han och tillade att om ett barn börjar gråta leder det lätt till en polyfonisk kallelse och de andra barnen följer efter.

13 januari 2019, 13:38