Sök

Påven skriver Påven skriver 

Motu Proprio gällande Ecclesia Dei samt Påvliga musikkapellet

I två Motu proprio som publicerades under lördagen 19 januari 2019 har påven Franciskus dels beslutat att avskaffa Ecclesia Dei och låta Troskongregationen ta över dess uppgifter och dels att låta Påvliga musikkapellet ingå under Kontoret för påvens liturgiska firande.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Med ett Motu proprio undertecknat 17 januari 2019 har påven Franciskus beslutat att avskaffa den påvliga kommissionen Ecclesia Dei och låta Troskongregationen ta över dess uppgifter.

I ett ytterligare Motu proprio har påven beslutat att det Påvliga musikkapellet ska gå under Kontoret för påvens liturgiska firanden samt att ny ansvarig för kapellet är msgr Guido Marini och ekonomiskt ansvarig för Sixtinska kapellet är msgr Guido Pozzo.

 

19 januari 2019, 13:36