Sök

Påven Franciskus under vespern Påven Franciskus under vespern  

Påvens Te Deum "I natt höjer Moderkyrkan sin lovsång och tacksägelse"

Påven Franciskus ledde den högtidliga vespern i Peterskyrkan på årets sista dag för att med hela kyrkan tacka Gud för det gångna året, genom att sjunga den antika tacksägelsebönen Te Deum.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Peterskyrkan var fylld till bredden när påvens procession inledde vespern klockan 17. Kardinaler, biskopar, präster ordensfolk och lekmän, hade samlats i basilikan för att som påven sa ”ikväll höjer den Heliga Moderkyrkan över hela världen sin lovsång och tacksägelse”.

När tiden var inne

Under vespern höll påven en kort predikan i vilken han med hjälp av aposteln Paulus Galaterbrev (Gal 4, 4-5) reflekterade över det "kritiska" ögonblicket som övergången till ett nytt år alltid innebär.

Paulus ord ”När tiden var inne” får en särskild klang i dessa solårets sista timmar, då vi upplever behovet av något som fyller tiden med betydelse. Något eller ännu mer, Någon. Och denna "Någon" kom, Gud sände honom: Han är "hans Son", Jesus, sa påven.

"Jesus kom för att frigöra en kraft, som fortfarande lever och kommer att leva under hela historien. Denna kraft är Kärleken. Det är kärleken som ger fullhet till allt, till och med tiden; och Jesus är ett "koncentrat" ​​av all Guds kärlek i en människa."

Jesus kom för att friköpa

Paulus förklarar tydligt varför Guds Son föddes i tiden, vilket uppdrag Fadern gav honom: han föddes "för att friköpa". Detta är det andra ordet som slår oss, sa påven.

”Att återlösa, det vill säga att frigöra från slaveriets villkor och låta sina barn återvända till frihet, värdighet. Det slaveri som aposteln har i åtanke är "lagen", i meningen som en uppsättning regler som skall följas, men som inte befriar människan från synden, utan "spikar" fast henne i det tillståndet och förhindrar från att uppnå ett barns frihet.”

”Gud Fadern sände sin enda Son till världen för att utrota syndens gamla slaveri från människans hjärta och därmed återställa hennes värdighet. Jesus lär oss att alla onda avsikter kommer ur det mänskliga hjärtat, alla orättvisor och elakheter som gör livet och relationerna korrupta.”

Kyrkan vill vara nära

Påven Franciskus uppmanade här på aftonen på årets sista dag till att rannsaka hjärtat och med sorg och ånger reflektera över att många kvinnor och män lever under slavliknande förhållanden, ovärdig människor:

Även i vår stad i Rom finns bröder och systrar som av olika skäl är i detta tillstånd. Jag tänker i synnerhet på de hemlösa, sa påven. De är mer än tio tusen.

Påven underströk att kyrkan i Rom inte vill vara likgiltig för slaveri i vår tid, och inte bara observera och hjälpa, utan den vill vara närvarande i denna verklighet, nära dessa människor i dessa situationer.

Kyrkan är Moder

När vi firar Guds Moders vesper vill jag påminna om kyrkans moderskap, sa påven avslutningsvis. ”Begrunda detta mysterium. Gud är "född av en kvinna" så att vi kunde nå fullheten i vår mänsklighet, och ”få söners rätt”. Jesus böjde sig för att vi skulle återlösas. Vår storhet kommer från Hans litenhet. Från Hans bräcklighet, vår styrka. Han gav oss frihet, genom att bli tjänare.”

Vilket namn kan vi ge detta, om inte kärlek? Faderns, Sonens och den Helige Andens kärlek. Till dem höjer den Heliga Moderkyrkan sin lovsång och tacksägelse över hela världen i natt.

Påven besökte julkrubban

Efter Vespern begav sig påven Franciskus ut på Petersplatsen för att be vid den stora julkrubban vid obelisken. Sedan flera år är Föreningen Familjekärlek på Petersplatsen under nyårsnatten för att vaka in det nya året i bön för freden och världens familjer. Denna sed har nu spridit sig till olika kyrkor runt om i Italien, och överallt samlas troende på nyårsnatten för att be in det nya året.

Photogallery

Påvens Nyårsafton
31 december 2018, 18:18