Sök

Påven Franciskus med en vit duva Påven Franciskus med en vit duva  

Påvens fredsbudskap: vikten av politiskt ansvar

Politik kan vara en framträdande form av välgörenhet och tjäna freden om den respekterar och främjar mänskliga rättigheter, bygger medborgarskap och uppmuntrar unga människor. Så skriver påven Franciskus i sitt budskap den 52:e Världsböndagen för fred den 1 januari 2019.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Fred i detta hem!” inleder påven sitt budskap som en önskan i början av det nya året. På årets första dag, då kyrkan firar Maria Guds Moder, infaller Världsböndagen för fred. Årets budskap har som titel ”Den goda politiken i fredens tjänst” och i sitt sjätte fredsbudskap som påve skriver Franciskus att Gud har anförtrott oss uppdraget att sprida fred, och hemmet Jesus talar om är "varje familj, kommunitet, varje land, varje kontinent och även vårt gemensamma hem, miljön, som Herren vill att vi ska värna om.

God politik en utmaning

Budskapets hjärta är det nära sambandet mellan politik och fred, i den dagliga utmaningen och det långsiktiga projektet som grundar sig  på ömsesidigt ansvar och mänsklighetens ömsesidiga beroende.

Freden är som en "bräcklig blomma som försöker slå ut mitt bland stenarnas våld" - skriver påven, och citerar poeten Charles Péguy – den kolliderar med politikens missbruk och orättvisor, marginalisering och förstörelse, som den leder till när politiken inte står i samhällets tjänst.

Den goda politiken har en avgörande roll i byggandet av medborgarskap och samhälle och om den bedrivs i en grundläggande respekt för livet, friheten och värdigheten, kan den vara ett enastående tecken på välgörenhet.

Den goda politikens dygder

Och ”om människornas handlingar upprätthålls och inspireras av kärlek bidrar det till att bygga Guds universella stad”, skriver påven och citerar encyklikan Caritas in Veritate av Benedictus XVI, ”historien om den mänskliga familjen". Alla politiker kan anknyta till det politiska programmet, och mötas i arbetet för det goda i den mänskliga familjen genom att utöva den goda politikens dygder: rättvisa, balans, respekt, ärlighet, hederlighet, lojalitet.

Den goda politikern som beskrivs av den vietnamesiska kardinalen Francois Xavier Nguyen Van Thuan , som påven påminner om, är medveten om sin roll; är konsekvent, trovärdig, kapabel att lyssna, modig och engagerad i enighet och beredd att göra radikala förändringar.

I detta bottnar påven Franciskus säkerhet som han uttrycker i budskapet om att "god politik står i fredens tjänst”.

19 december 2018, 15:06